Tradicija in obrt

Jurjevanje - multikulturni prostor prijateljstva in sožitja - St. George's Festival: An intercultural space of friendship and harmonyObjavljeno dne/Published on: 09.06.2020
Jurjevanje je najstarejši folklorni festival v Sloveniji in član Svetovne zveze folklornih festivalov CIOFF. Po starih običajih jurjevanje sicer traja od 24. aprila (Jurjevo) do 24. junija (Ivanje). Jurjevo je po ljudskem izročilu začetek pomladi. 57. jurjevanje v Beli krajini naj bi letos potekalo med 17. in 21. junijem v Črnomlju, vendar bo zaradi epidemije novega koronavirusa skoraj zagotovo odpovedano oziroma ga v dosedanji petdnevni različici junija ne bodo izpeljali. Ker pa gre za festival, s katerim Belokranjci živijo, udeležujejo pa se ga ljubitelji folklore in izvajalci domala z vsega sveta, ga v pogovoru z direktorico Razvojno-informacijskega centra Bela krajina, ki festival organizira, Barbaro Papež Lavrič, predstavljamo bralcem Rodne grude.



St. George's Festival is the oldest folklore festival in Slovenia and a member of the International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF). According to tradition, St....Preberi članek v celoti
Botanični vrt, eden izmed stebrov slovenske biodiverzitete, doma nima prave cene - Botanic Gardens: A pillar of Slovenian biodiversity with little local valueObjavljeno dne/Published on: 11.05.2020
Botanični vrt Univerze v Ljubljani je najstarejša kulturna, znanstvena in izobraževalna ustanova z neprekinjenim delovanjem v Sloveniji. Letos namreč praznuje 210-letnico neprekinjenega delovanja, o njegovem razvoju, vsebinah, ki jih ponuja, poslanstvu in načrtih pa sta za bralce eRodne grude spregovorila dolgoletni vodja botaničnega vrta dr. Jože Bavcon in raziskovalka dr. Blanka Ravnjak.

The University Botanic Gardens Ljubljana are the longest-standing cultural, scientific and educational institution in Slovenia. This year marks the 210th anniversary of their uninterrupted operation....Preberi članek v celoti
70 LET LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA LJUBLJANA: OHRANJANJE TRADICIJE IN RAZISKOVANJE NOVIH OBLIK - 70 YEARS OF THE LJUBLJANA PUPPET THEATRE: PRESERVING THE TRADITION AND STUDYING NEW FORMSObjavljeno dne/Published on: 16.05.2018
Lutkarstvo je pomemben del naše kulturne dediščine pa tudi sodobne slovenske kulture. 70 let institucionalnega lutkarstva in s tem Lutkovnega gledališča Ljubljana ter njegovih predhodnikov temelji na več kot stoletni slovenski lutkarski tradiciji. O njej ter pomenu in ugledu LGL danes, tako doma kot po svetu, sem se pogovarjala z direktorjem gledališča Urošem Korenčanom.

Puppetry is an important part of both the Slovenian cultural heritage and the contemporary Slovenian culture. The 70-year history of institutional puppetry, the Ljubljana Puppet Theatre, and its...Preberi članek v celoti
MARTINOVA POJEDINA - ST. MARTIN’S FEASTObjavljeno dne/Published on: 09.11.2017
Martinovo je eno najbolj priljubljenih in razširjenih slovenskih praznovanj. Veseljačenje ob dobri hrani in pijači se pogosto raztegne na teden ali celo 14 dni. V tem obdobju Slovenci radi uživamo in rajamo za bogato obloženimi mizami, polnimi različnih dobrot in mladega vina. Med tradicionalnimi jedmi je najbolj znana martinova pojedina s pečeno gosjo ali raco, rdečim zeljem in mlinci ali štruklji.

St. Martin’s Day is one of the most popular and widespread Slovenian celebrations. The festivities, accompanied by quality food and drinks, normally last a week or two. During this time, Slovenians...Preberi članek v celoti
Edinstven muzej kozolcev na prostem - Unique Open-Air Hayrack Objavljeno dne/Published on: 20.02.2017
Slovenija velja za deželo kozolcev, značilnih mojstrovin ljudskega stavbarstva, ki jih je nekoč imela vsaka domačija. Na podeželju jih še danes uporabljajo za sušenje in shranjevanje sena, žita, lanu, konoplje, stročnic, detelje ali koruze, dvojne pa tudi za shranjevanje orodja in kmetijskih strojev. Za ohranjanje tovrstne kulturne dediščine še posebej zavzeto skrbijo v Deželi kozolcev v Šentrupertu, kjer so v muzej na prostem prenesli kozolce različnih tipov in oblik, med njimi tudi Lukatov toplar iz leta 1795, ki je eden najstarejših kozolcev pri nas, ter Simončičev toplar, prvi kozolec s statusom spomenika državnega pomena.

Slovenia is known as the land of hayracks – the works of folk architecture that were once the characteristic feature of each and every homestead. In the countryside, they still use hayracks to store...Preberi članek v celoti
Slovenski običaji ob božiču in novem letu - Slovenian Holiday CustomsObjavljeno dne/Published on: 08.12.2016
Čas ob koncu starega leta je čas velikih pričakovanj. Otroci in odrasli se veselijo Miklavža, kolin, božiča, štefanovega, tepežkanja, koledovanja in začetka novega leta. Do danes se je obdržalo le malo običajev.

The yuletide season is a time of great expectations. Both children and adults can hardly wait for St. Nicholas, the holiday cuisine, Christmas, St Stephen’s, the after-feast, caroling, and the beginning...Preberi članek v celoti
Škoromati - The ŠkoromatiObjavljeno dne/Published on: 23.02.2016
Pust ima na Slovenskem bogato zgodovino, saj naj bi ga praznovali že pred prihodom krščanstva. Skozi zgodovino se je oblika praznovanja spremenila, uveljavili pa so se nekateri liki, ki so se obdržali vse do danes in predstavljajo kulturno dediščino našega naroda. To so kurenti, škoromati, drežniški pustovi, cerkniške maškare, laufarji in še bi lahko naštevali. V članku bomo podrobneje predstavili škoromate.

Škoromátija je pustna šega na južnem obrobju Brkinov in Podgrajsko-Matarskem podolju, v vaseh: Gradišče, Ritomeče, Obrov, Javorje, Male Loče, Hrušica, Podgrad, Podbeže in Račice.

The history of Shrovetide in Slovenia is very rich since it was celebrated even before the spread of Christianity in this region. Throughout the history, the celebration changed but some characters have...Preberi članek v celoti
Čebelarstvo na Slovenskem - Beekeeping in SloveniaObjavljeno dne/Published on: 01.10.2015
Delovnemu človeku rečemo, da je priden kot čebela, ker so te v svoji kratki življenjski dobi izredno organizirane, marljive in produktivne. Plod njihovega dela je neponovljiv zaklad zdravja, struktura v kateri se nahaja pa arhitekturna mojstrovina. Podobno so nekoč kmetje, brez strojnih pripomočkov vztrajno delali ter si pridelali zdrav vsakdanji kruh in brez predznanja imeli tudi čut za tradicijo, kulturo in umetnost.




Someone who constantly works is said to be “as busy as a bee”, and the origin of the idiom is self-explanatory. Bees, in their short lifespan, are extremely well-organized, hard-working and productive....Preberi članek v celoti
Kiparstvo, lončarstvo, oblikovanje keramike, ustvarjalne delavnice in še... - Objavljeno dne/Published on: 05.06.2015
V prejšnjem članku smo vam predstavili lončarsko obrt družine Bojnec iz Prekmurja, ki se s to starodavno veščino ukvarja že več generacij.
Tokrat vam predstavljamo kiparko Evo Peterson Lenassi, ki v lončarskem ateljeju Etnografskega muzeja v Ljubljani znanje lončarske obrti prenaša na vse, ki se želijo učiti, tudi najmlajše. Kljub temu, da so nekdaj uspešna slovenska podjetja za izdelavo keramičnih izdelkov že dolgo nazaj zaprla svoja vrata, vse kaže, da lončarska obrt ne bo zamrla.


Preberi članek v celoti
Včasih so glino oblikovali na lončarskem vretenu in žgali v peči - Sometimes Clay was Molded on Potter's Wheels and Roasted in a FurnaceObjavljeno dne/Published on: 02.04.2015
V Sloveniji skoraj ni sejma, velikega ali majhnega, da ne bi vsaj na eni stojnici ponujali lično izdelanih lončenih skled, posod, pekačev in skodel. Lončarstvo ima tradicijo na več koncih Slovenije, po njem pa je mogoče še najbolj prepoznavno Prekmurje. V vasi Filovci, kjer je bilo še pred okoli sto leti 90 lončarskih mojstrov, tradicijo svojega očeta nadaljuje Alojz Bojnec mlajši. V Lončarstvu Bojnec so posodobili tehnologijo in nekdaj tradicionalno črno lončevino izdelujejo le ob posebnih priložnostih. A dediščine ne ohranjajo le z lončarjenjem, pač pa so uredili tudi muzej na prostem Lončarska vas.

In Slovenia, it is fairly hard to find a fair – big or small – where not a single stand would sell neatly made pottery. The tradition of pottery can be tracked to many parts of Slovenia, but it is...Preberi članek v celoti
Strehe prekriva z lesenimi skodlami - Covering Roofs with Wood ShinglesObjavljeno dne/Published on: 06.02.2015
Veliko streh hiš in cerkva v Sloveniji je bilo v hribovskih predelih še v prvi polovici prejšnjega stoletja kritih z lesenimi skodlami, ki so dobro prenašale ostre zime. Eden redkih, ki še danes na tradicionalen način izdeluje skodle in z njimi prekriva strehe, je Bojan Koželj iz Stahovice na Gorenjskem. Med drugim je prekril strehe mnogih kulturnih spomenikov, na primer Rotunde v Selu v Prekmurju, številnih cerkva, Predjamskega gradu pri Postojni, planšarskih stanov na Veliki planini in drugih.

In the first half of the previous century, the roofs of many houses and churches in Slovenian hillsides were covered with wood shingles, since they offered good protection during the freezing winters....Preberi članek v celoti
Voda je pritekla iz lesenih cevi - Water from Wooden PipesObjavljeno dne/Published on: 04.12.2014
Pred sto leti je bilo na območju Gorenje Trebuše pri Tolminu med 15 in 20 lesenih vodovodov, ki so jih tamkajšnji prebivalci iz borovih debel izdelali kar sami. Preden bi to znanje izginilo v pozabo, so ga pred 20 leti starejši Trebušani prenesli na mlajši rod.

A hundred years ago, there were around 15 to 20 wooden water supply systems in the region of GorenjeTrebuše, Tolmin. The locals constructed them from pine trunks. Before this knowledge was forever lost...Preberi članek v celoti
Brati, slišati in videti slovensko glasbo - Reading, Hearing and Seeing Slovenian MusicObjavljeno dne/Published on: 02.10.2014
»V nepopolnosti je užitek, v iskanju je slast, v igri je umetnost, v glasbi pa iluzija.«

Začetki slovenske glasbe slonijo na ohranjanju poganskih ostalin in uveljavljanju kirielejsonov, prvih ljudskih posvetnih in cerkvenih pesmi. O glasbi v samostanih in cerkvah proti koncu 15. stol. piše dnevnik P. Santonina, tajnika kardinala in oglejskega patriarha M. Barba. Glasbena prizadevanja cerkvenih ustanov so porodila večglasje.


“There is pleasure in imperfection, delight in searching, art in game and illusion in music.”

The beginnings of Slovenian music originate in the preservation of pagan remnants and the...Preberi članek v celoti
60 let štehvanja v Posavju - 60 Years of Quintain Competitions in PosavjeObjavljeno dne/Published on: 31.07.2014
Sredi junija je v ljubljanskih Savljah potekala zanimiva prireditev, posavsko štehvanje, ki je letos zaznamovala častitljiv, šestdeseti jubilej. Peščica zagnancev namreč zavzeto skrbi za ta del slovenske kulturne dediščine in omenjeni običaj ohranja v slovenski prestolnici.
Štehvanje je prišlo v Ziljsko dolino, v Avstrijo iz italijanskega Vidma. Avstrijski furmani so namreč z Dunaja v Trst prek Trbiža in Vidma (najkrajša pot) vozili različno blago. V Vidmu so že v 18. stoletju vsako leto prirejali tekmovanje vitezov, avstrijski furmani pa so tako tekmovanje želeli prenesti tudi v Avstrijo. »Ker pa v tu ni bilo vitezov, so se izmislili nekoliko drugačno tekmovanje oziroma igro,« pojasnjuje Zvone Milkovič, predsednik Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče, združenja, ki je zaslužno, da se štehvanje ohranja tudi pri nas.


In mid-June, an interesting event of quintain competition took place in Savlje, Ljubljana, marking an honorable 60th anniversary. This part of Slovenian cultural heritage is being kept by a handful of...Preberi članek v celoti
S slovenskim Kekcem v svet - Slovenian Kekec Going GlobalObjavljeno dne/Published on: 05.06.2014
40-letni Klemen Bukovnik iz Kranja, po izobrazbi kovinar, vendar že desetletje zaposlen v gradbeni stroki zaključnih gradbenih del, je svoj življenjski izziv našel v čisto posebni umetnosti: izdelavi unikatnih, ekoloških igrač, daril in spominkov. Klemna sem ujela zadnje dni pred odhodom v Nemčijo.

Klemen Bukovnik is a 40-year old from Kranj. He is a metalworker by education but he has been in the profession of civil engineering, specifically in the sphere of building completion works, for over a...Preberi članek v celoti
Čipke - simbol povezovanja - Lace – Symbol of ConnectionObjavljeno dne/Published on: 03.04.2014
Slovenske članice Mednarodne organizacije za klekljano in šivano čipko OIDFA so pred dvema letoma na Svetovnem čipkarskem kongresu v Franciji s slovenskimi cvetlicami v čipkah prejele priznanje za najlepši nacionalni razstavni prostor. Julija letos naše čipkarice potujejo na kongres v Adelajdo, v Avstralijo.

Two years ago, Slovenian members of the International Bobbin and Needle Lace Organization OIDFA received an award for the best national exhibition area at the World OIDFA Lace Congress held in France....Preberi članek v celoti
Zdravljenje kot del slovenske tradicije - Healing as a Part of Slovenian TraditionObjavljeno dne/Published on: 07.02.2014
Slovenija sodi med najbolj gozdnate države v Evropi, saj gozdovi pokrivajo več kot polovico njene površine. In ravno med koreninami in krošnjami bogatih bukev se skriva zgodba o večstoletnem tradicionalnem ljudskem zdravilu – polhovi masti (v nadaljevanju polhovo olje).

Slovenia is one of the most forested European countries with the forest covering more than half of its surface. The roots and the treetops of the beech tree have been hiding a story of a traditional...Preberi članek v celoti