Odkrivajmo Slovenijo

Turistične kmetije – nazaj k naravi in avtentičnosti - Agritourism farms – Back to nature and authenticityObjavljeno dne/Published on: 22.04.2020
Turizem na kmetijah ima v Sloveniji že dolgo tradicijo. Prvi gostje so na oddih na kmetijah prihajali že pred 2. svetovno vojno. Prelepa slovenska pokrajina, čista narava, bogata kulinarična ponudba in prijazni kmečki ljudje kar kličejo po obisku tovrstnih kmetij. Turizem na kmetijah predstavlja sestavni del turistične ponudbe slovenskega podeželja. Začetki segajo na območje Zgornje Savinjske in Savske doline, danes pa lahko to obliko turizma najdemo praktično povsod po Sloveniji.

Agritourism has long been a tradition in Slovenia. Even before World War II, people would find retreat in agritourism. Picturesque Slovenian landscapes, pristine nature, diverse cuisine and friendly...Preberi članek v celoti
Slovenija v letu 2019 - Objavljeno dne/Published on: 31.12.2019
Slovenija je v letu 2019 zabeležila veliko uspehov in pozitivnih dogodkov na področju športa, gospodarstva, znanosti in kulture. Na tem mestu objavljamo izbor vidnejših od začetka leta do sredine decembra.

Preberi članek v celoti
Grad Rajhenburg – od gradu, samostana in kazenskih ustanov do prostora sodobne umetnosti in kulture - The Rajhenburg Castle: From a Castle and Monastery to Penal Institutions and Sanctuary of Contemporary Art and CultureObjavljeno dne/Published on: 09.12.2019
Grad Rajhenburg stoji na šestdeset metrov visokem skalnem pomolu nad sotočjem potoka Brestanica in reke Save. Grad, ki ga je dal v 12. stoletju pozidati salzburški nadškof Konrad, sodi med najpomembnejše spomenike srednjeveške grajske arhitekture v Sloveniji. Stavbo in pripadajoče posestvo je stoletja upravljala vplivna rodbina Rajhenburški. Leta 1881 so se v grad naselili menihi trapisti. Samostan je deloval do okupacije leta 1941, ko ga je zasedel nemški okupator. Le-ta je na gradu vzpostavil taborišče za izgon Slovencev. Leta 1947 je bil grad nacionaliziran. Na njem so kmalu odprli Kazensko poboljševalni dom za ženske in kasneje še druge kazenske ustanove. Od leta 2004 je grad v lasti občine Krško, z njim pa upravlja Kulturni dom Krško. Danes je grad prostor, namenjen muzejski in prireditveni dejavnosti. Za obiskovalce je izredno zanimiva že stavba sama po sebi. Zanimive in poučne pa so tudi stalne in občasne razstave. Da je grad še kako živ, pričajo številne prireditve, na katerih sodelujejo tudi domačini Brestaničani.

The Rajhenburg Castle stands on top of a sixty-meter high rock, above the confluence of the Brestanica creek the Sava river. The castle, which was built in the 12th century by Bishop Conrad from Salzburg,...Preberi članek v celoti
Grad Podsreda – zelo star, a še kako živ - The Podsreda Castle – Extremely old, but very much aliveObjavljeno dne/Published on: 12.10.2018
V osrčju Kozjanskega, na severnem pobočju Orlice, stoji mogočen grad Podsreda. Zobu časa vztrajno kljubuje že od 12. stoletja. Grad, ki nosi neuradni naziv »najbolj grajski med gradovi na Slovenskem«, je danes v lasti občine Kozje. Leta 1983 je njegovo upravljanje prevzel Kozjanski park in takoj začel obnovo. Grad Podsreda ni zgolj kulturni spomenik romanske dobe. Upravljalec je namreč s številnimi dogodki in razstavami poskrbel, da grad živi in je pomemben nosilec kulturne, izobraževalne, turistične in družabne ponudbe. Z zadnjo prenovo v letu 2015 je grad pridobil še dodatne prostore za izvedbo pestrih dogodkov, ki privabljajo številne obiskovalce iz Slovenije in tujine.

In the heart of the Kozje region, namely on the northern slope of Mt Orlica, stands the mighty Podsreda Castle. Defying the grasp of time, the castle has been there since the 12th century. Unofficially...Preberi članek v celoti
Slovenija v prvi polovici leta 2018 - First Half of 2018 in SloveniaObjavljeno dne/Published on: 29.06.2018
Slovenijo so od začetka decembra lani do konca maja letos zaznamovali različni dogodki in osebe s področja športa, znanosti, gospodarstva in kulture. Tudi tokrat smo se osredotočili zgolj na pozitivne novice, saj so mediji že tako ali tako prepolni negativnih vsebin.

From last year’s December to May this year, Slovenia has witnessed an handful of different sports, scientific, economic, and cultural events. This time, as well, we have decided to focus on the positive...Preberi članek v celoti
Slovenija v drugi polovici leta - In the second half of the year Objavljeno dne/Published on: 20.12.2017
Slovenija je v drugi polovici leta, od junija do konca novembra, bogatejša za številne dosežke in uspehe na področju športa, znanosti, kulture in gospodarstva. Na tem mestu izpostavljamo zgolj nekaj vidnejših dogodkov, ki so zaznamovali drugo polovico letošnjega leta.

In the second half of the year – from June to the end of November – Slovenia has accomplished numerous achievements in the fleids of sports, science, culture, and economy. We would like to highlight...Preberi članek v celoti
Muzej na prostem Rogatec – prostor, kjer lahko doživimo lastno izkušnjo dediščine - Rogatec Open-Air Museum – Experience Our HeritageObjavljeno dne/Published on: 25.05.2017
Muzej na prostem Rogatec, ki leži ob vznožju Donačke gore, je največji tovrstni slovenski muzej. V njem je predstavljeno srednještajersko ljudsko stavbarstvo subpanonskega tipa. Obiskovalci si lahko ogledajo več stavb, značilnih za območje Obsotelja v času od 19. do sredine 20. stoletja, pestra programska dejavnost muzeja pa omogoča, da kulturno dediščino tudi dejansko doživijo. Muzej je razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, leta 1997 pa je bil nominiran tudi za evropski muzej leta.

Prva in hkrati osrednja stavba, ki so jo domači zanesenjaki leta 1981 prenesli na območje današnjega muzeja, je Šmitova hiša. Gre za stanovanjsko hišo subpanonskega tipa z začetka 19. stoletja. Kot pojasnjuje Nives Brezovnik z Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, je hiša pripadala Šmitovi družini iz Tlak. V njej se je rodil in odraščal znani slovenski pesnik, prevajalec in urednik Cicibana Jože Šmit.


Rogatec Open-Air Museum, located at the foothills of Donačka Gora, is the largest open-air museum in Slovenia. Focused on the sub-Pannonian folk architecture of central Styria, it includes multiple...Preberi članek v celoti
Večtisočletna zgodovina Rifnika na enem mestu - Millenia-Long History of Rifnik at Single LocationObjavljeno dne/Published on: 21.03.2017
Hrib Rifnik, ki ga lahko občudujemo zaradi značilne stožčaste oblike, stoji na severnem obrobju Kozjanskega, južno od Šentjurja pri Celju. S strani ga omejujeta reka Voglajna in potok Kozarice. Južno in zahodno pobočje omogočata lahek dostop, severni in vzhodni del pobočja pa sta skoraj neprehodna. 568 metrov visok Rifnik je zaradi naravnih danosti poseljen bolj ali manj neprekinjeno skozi vsa pomembnejša zgodovinska obdobja. O večtisočletni zgodovini Rifnika se lahko poučimo na arheološki razstavi z naslovom »Rifnik in njegovi zakladi«. Več kot 600 eksponatov od mlajše kamene dobe do prihoda Slovanov pripoveduje zgodbo o življenju ljudi v različnih zgodovinskih obdobjih.

The Rifnik Hill, well-known for its conical shape, lies at the the northern border of the Kozje region, just south of Šentjur pri Celju. Embracing it are the Voglajna River and Kozarica Creek. The hill...Preberi članek v celoti
Šolske stavbe na Slovenskem v objemu stoletja - School Buildings in Slovenia Throughout the Century Objavljeno dne/Published on: 20.02.2017
Razstava starih razglednic in fotografij stoletnih šolskih zgradb

Zelo lepo oblikovane slikovne panoje s povečanimi fotografijami na razglednicah v kombinaciji s novimi fotografijami vseh 52 šol in razstavni katalog so predstavili v ponedeljek, 19. decembra 2016, v knjižnici Slovenskega šolskega muzeja ob petju Vokalne skupine Megaron. Slavnostni govornik je bil zaslužni profesor arhitekture dr. Peter Fister. Vrhunec prireditve pa je bil, ko je ministrica za šolstvo, izobraževanje in šport dr. Maja Makovec Brenčič uradno odprla razstavo.
Na željo gospoda mag. Staneta Okoliša, direktorja Slovenskega šolskega muzeja, sem že pred petimi leti fotografiral 50 šolskih zgradb v Ljubljani, katerih fotografije so bile natisnjene na starih razglednicah. Želja, da bi že takrat postavil razstavo, se mu ni izpolnila. Svet zavoda je predlagal pripravo razstave izbranih šol iz vse Slovenije. Zato so pripravili dodatni izbor še 32-ih šol na slovenskem etičnem ozemlju, ki so po različnih merilih zanimive za predstavitev.

Exhibition of Old Postcards and Photographs of Century-Old School Buildings

On Monday, 19 December 2016, the library of the Slovenian School Museum housed an exhibition of beautifully...Preberi članek v celoti
Spoznavajmo Slovenijo skozi pomembne dogodke in dosežke naših športnikov, umetnikov, znanstvenikov,… - Discovering Slovenia through historic events and the achievements of our sportsmen, artists, and scientists … Objavljeno dne/Published on: 08.12.2016
Slovenijo so v drugi polovici leta 2016 zaznamovali različni dogodki in osebe s področja športa, znanosti, gospodarstva in kulture. Tokrat smo se osredotočili predvsem na izjemne dosežke Slovenk in Slovencev ter dogodke, od katerih lahko pričakujemo pozitivne učinke.

In the second half of 2016, the course of Slovenian history was determined by various events and professionals from the fields of sports, science, economy, and culture. This time, we focused primarily...Preberi članek v celoti
Prekmurje, grički in ravnica - Prekmurje, Hills and PlainsObjavljeno dne/Published on: 06.10.2016
Prekmurska ravnica je za večino Slovencev pokrajina, ki je »daleč« in jo redko obiščemo, če že nimamo tam sorodnikov ali prijateljev. Ko pa se odločimo za potep po tem delu Slovenije, ugotovimo, kakšne lepote skriva. Pokrajina ob Muri je del Panonske nižine. Predel, ki leži preko Mure, imenujemo Prekmurje in se deli na gričevnati in ravninski del. Krajinski park Goričko je najseverneje ležeča slovenska pokrajina, ki se od državne tromeje med Slovenijo, Madžarsko in Avstrijo spušča v ravninski svet (Ravensko, Dolinsko) južnega Prekmurja, preko Mure pa prehaja v gričevnat svet Slovenskih goric.

To many Slovenians, the Prekmurje Plain is “distant” they rarely visit it unless they have friends or family there. However, the beauty it hides makes up for an almost mandatory trip to the North-Eastern...Preberi članek v celoti
Dogodki v Sloveniji v zadnjih šestih mesecih - What's happened in Slovenia in the last 6 mounthObjavljeno dne/Published on: 04.07.2016
Slovenijo so od decembra 2015 do junija letos zaznamovali različni dogodki in osebe s področja športa, politike in gospodarstva ter kulture. Izpostavili smo nekaj pomembnejših dogodkov, ki so tako ali drugače sooblikovali slovensko javnost.

From December 2015 to June 2016, Slovenia has witnessed various events and successes in the fields of sports, politics, economy and culture. We have highlighted some of the most important events which...Preberi članek v celoti
Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016 - Ljubljana, European Green Capital 2016Objavljeno dne/Published on: 20.04.2016
Ljubljana je 24. junija 2014 v Kopenhagnu prejela laskavi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Poleg nje so se med finaliste uvrstila še mesta Essen (Nemčija), Nijmengen (Nizozemska), Oslo (Norveška) in Umea (Švedska).
Evropska komisija, ki je tudi pobudnica te akcije, je podelila ta naziv našemu glavnemu mestu, kot piše v svoji obrazložitvi zaradi "dvigovanja okoljske zavesti med meščani, trajnostne strategije "Vizija 2025", implementacije vrste zelenih mestnih ukrepov v zadnjem desetletju ter impresivnega omrežja javnega prometa." Naziv vsako leto prejme mesto z visokimi okoljskimi standardi in z zavezo k ambicioznim ciljem za nadaljnje okoljske izboljšave in trajnostni razvoj. Cilj te pobude je izreči priznanje in nagraditi lokalna prizadevanja za izboljšanje okolja, gospodarstva in kakovosti življenja v mestih. Napredek je bil dosežen na področjih, ki vključujejo lokalni promet in mestno središče, namenjeno pešcem. Iz mesta, v katerem so prevladovali avtomobili, se Ljubljana spreminja v mesto, kjer imajo prednost sredstva javnega prevoza, pešci in kolesarji. Najvidnejši ukrep, ki je bil sprejet, je bila sprememba prometnega režima na glavni prometnici mesta Slovenski cesti.


On 24 June 2015 in Copenhagen, Ljubljana was honored with the title European Green Capital of 2016. The runners up in the final selection were Essen (Germany), Nijmengen (the Netherlands), Oslo (Norway)...Preberi članek v celoti
Bizeljsko, kraj pesniškega navdiha - Objavljeno dne/Published on: 04.12.2015
Ena najbolj priljubljenih slovenskih ponarodelih pesmi je »En hribček bom kupil«. Čudovito pesem, posvečeno »sladkemu vincu«, je napisal zaveden Slovenec, škof, pisatelj in pesnik Anton Martin Slomšek. Le malokdo ve, da je pesem nastala na Bizeljskem. Slomšek jo je napisal v obdobju, ko je kot kaplan služboval pri Sv. Lovrencu. In to ni bilo naključje. Bizeljsko je namreč že vsaj od 14. stoletja znano po gojenju vinske trte in pridelavi vina.Preberi članek v celoti
Mestni gozd Celje – primer dobre prakse za slovenska in evropska mesta - City Forest Celje – An Example of Good Practice for Slovenian and European CitiesObjavljeno dne/Published on: 01.10.2015
Mesto Celje ima velikansko srečo, da je obdano z gozdovi, ki pozitivno vplivajo tako na okolje kot na počutje meščanov. Gozdovi pokrivajo kar četrtino urbanega območja Celja. Le-to ima sicer že dolgo, več kot stoletje staro tradicijo urejanja gozdov, namenjenih za oddih in rekreacijo. Pika na i pa je vsekakor projekt »Mestni gozd Celje«, ki je bil zasnovan leta 1996 na pobudo celjske krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije.The City of Celje is immensely fortunate to be surrounded by forests as this has a positive effect on both the environment and the well-being of the inhabitants. Forests cover a whole quarter of the...Preberi članek v celoti
Žička kartuzija tudi po 850 letih oaza spokojnosti in tišine - Žiče Charterhouse: An Oasis of Serenity and Tranquility for over 850 YearsObjavljeno dne/Published on: 06.08.2015
Žička kartuzija v Dolini sv. Janeza Krstnika pod Konjiško goro (v Žičah) je letos junija zasluženo pridobila naziv kulturni spomenik državnega pomena. Mogočna kartuzija, ki šteje že 850 let, privablja obiskovalce, da se sprehodijo po njeni notranjosti in podoživijo skrivnostni svet meniškega življenja. Kljub temu, da so menihi, natančneje kartuzijani, žički samostan zapustili že konec 18. stoletja, lahko med njegovimi stenami še dandanes občutimo spokojnost, mir in tišino.This June, the Žiče Charterhouse (Žička kartuzija) in the St. John the Baptist’s Valley under Mt. Konjice was awarded the title of a cultural monument of national importance. The mighty 850-year...Preberi članek v celoti
Kozjanski park – prostor izjemne biotske raznovrstnosti - The Kozjansko Regional ParkObjavljeno dne/Published on: 04.06.2015
Velik del Kozjanskega, ki je bilo nekoč sinonim za nerazvitost in zaostalost, pokriva Kozjanski regijski park. Območje, ki meri 206 kvadratnih kilometrov, je v današnjem času sinonim za izjemno biotsko raznovrstnost ter pestro etnološko in umetnostnozgodovinsko dediščino. Ena od bolj prepoznavnih značilnosti kozjanske podeželske krajine so visokodebelni travniški sadovnjaki, ki so pomemben življenjski prostor za mnoge rastline in živali, ljudem, ki tod živijo, pa ponujajo priložnost za obuditev okolju prijaznega kmetovanja.

The Kozjansko Regional Park covers a big portion of Kozjansko, which used to be the synonym for being undeveloped and backward. The area stretches across 206 square kilometers and is today known for its...Preberi članek v celoti
Škocjanske jame – eden od biserov na planetu Zemlja - Škocjan Caves – One of Our World's JewelsObjavljeno dne/Published on: 02.04.2015
Park Škocjanske jame leži na območju klasičnega krasa, kjer je reka Reka na stiku fliša z apnencem izoblikovala izjemen splet jam, udornic, ponorov in enega največjih podzemnih kanjonov v Evropi. Vabimo vas na sprehod skozi zgodovino v sedanjost tega edinstvenega parka – nad in pod zemljo.

The Škocjan Caves Park lies atop a typical karst region. There the Reka River carved into the ground consisting of lime and flysch, forming a remarkable mix of caves, sinkholes, sinks and one of the...Preberi članek v celoti
Vesela vas – otok čiste in neokrnjene narave - Happy Village – A Piece of Raw Pristine NatureObjavljeno dne/Published on: 06.02.2015
Prestopiti portal Vesele vasi na Selih pri Ajdovcih pomeni stopiti v drug, drugačen svet, v okolje, kjer čas teče drugače, kot rad poudarja Alojz Iskra, ki si je skupaj z družino tu zamislil projekt ekološke turistične kmetije. Mali raj z razgledom na dolino Krke in okoliške griče, ob lepem vremenu pa se vidi celo Triglav, smo z navdušenjem obiskali in se pogovorili z Alojzom Iskro.

Walking through the portal of Happy Village (Vesela vas) in Sela near Ajdovec is an out-of-this-world experience – it feels like entering a completely different world and an environment where time...Preberi članek v celoti
Križna jama – biser kraškega podzemlja - Križna jama –The Highlight of the Karstic UndergroundObjavljeno dne/Published on: 04.12.2014
V trikotniku med Loškim in Cerkniškem poljem ter Bloško planoto leži Križna jama. Svetovno znana kraška vodna jama je dva kilometra oddaljena od vasi Bloška Polica v smeri Loške doline. Njena posebnost je 22 podzemnih jezer s sigastimi pregradami, prek katerih se preliva kristalno čista voda, so nam povedali v Društvu ljubiteljev Križne jame. Ta slovi tudi po najdišču ostankov jamskih medvedov (trenutno največja najdena lobanja jamskega medveda na svetu) ter izjemni pestrosti jamskih organizmov, kar Križno jamo uvršča na četrto mesto na svetu. Jama odvaja vodo južnega roba Bloške planote proti vzhodnemu obrobju Cerkniškega polja.

Križna jama, also known as the Cross Cave, can be found within the triangle in between the karst fields of Log, Cerknica and Bloke. The famous karstic water cave is two kilometers away from the village...Preberi članek v celoti
Olimje: med zelišči, čokolado in termalno vodo - Olimje: Herbs, Chocolate and Thermal WaterObjavljeno dne/Published on: 02.10.2014
Pod hribom Rudnica in v bližini reke Sotle, ki razmejuje Slovenijo in Hrvaško, kraljuje zaselek Olimje, ki kljub svoji majhnosti buri raziskovalnega duha in ponuja številne znamenitosti, vredne ogleda. Naselje je leta 2009 dobilo zlato medaljo za najbolj urejeno vas v Evropi.

Bellow the Rudnica hill and in the proximity of the Sotlariver, which marks the national border between Slovenia and Croatia, reigns the village of Olimje. Despite its small size, it still intrigues...Preberi članek v celoti
Reka Kolpa - najdaljša slovenska riviera - The Kolpa River–Slovenia's Longest RivieraObjavljeno dne/Published on: 31.07.2014
Nekoliko drugačne počitnice ali pa vsaj čudovit izlet lahko doživite v Beli krajini, deželi belih brez in reke Kolpe ter neskončno prijaznih ljudi. Tokrat sem obiskala Krajinski park Kolpa, se po reki spustila s kanujem, obiskala Šokčevo domačijo… In si obljubila: kmalu spet pridem! Kolpa nikogar ne pusti ravnodušnega.

A brez gostoljubnega in zavzetega vodiča moja izkušnja ne bi bila tako popolna. Boris Grabrijan, direktor Javnega zavoda Krajinski park Kolpa, je eden tistih ljudi, ki so predani svojemu delu in s svojimi sodelavci naredijo veliko več, kot obsegajo službene dolžnosti.


You can experience a different kind of holidays or at least a wonderful fieldtrip in Belakrajina – the land of white birches, the Kolpariver and infinitely kind people. This time, I paid a visit to...Preberi članek v celoti
Štanjel – biser v kamniti pokrajini - Štanjel– A Jewel amidst the Rocky Landscape Objavljeno dne/Published on: 05.06.2014
Preden se poslovimo s Krasa, smo obiskali še Štanjel, srednjeveško mestece z gradom, kjer lahko občudujemo grafike kraškega umetnika Lojzeta Spacala ali uživamo v romantičnem sprehodu po Ferrarijevem vrtu. A to ni vse. Štanjel in komenski Kras ponujata še veliko več.

Before saying good bye to the Karst plateau we paid a visit to Štanjel, the medieval village with a castle, where we could gaze upon the art graphics of the karst artist Lojze Spacal or enjoy a romantic...Preberi članek v celoti
Kraška hiša – zgodovinski dokaz slovenstva - Karst House – Historical Proof of Slovenian IdentityObjavljeno dne/Published on: 03.04.2014
Pičlih pet kilometrov iz Sežane, na italijanski strani, pridemo v Repentabor, najmanjšo občino v Tržaški pokrajini, katere večina prebivalcev je slovenske narodnosti. In to je čutiti v vsej občini, ki obsega vasi Fernetiči, Col in Repen. V slednji sem se zadržala na čudovitem spomladanskem izletu, na katerega sem se odpravila z namenom spoznati znamenito Kraško hišo, ki je poleg tamkajšnje taborske cerkve ena glavnih turističnih zanimivosti tega območja.

Across the Italian border, a mere five kilometers from Sežana lies Repentabor, the smallest municipality in the province of Trieste. Surprisingly, most of the population are Slovenian citizens, which...Preberi članek v celoti
Rihtarjeva domačija – neobrušen notranjski diamant - Rihtar's Homestead – Unpolished Diamond of Inner CarniolaObjavljeno dne/Published on: 07.02.2014
Alenka Veber, pranečakinja notranjskega izseljenskega pisatelja Franka Trohe Rihtarjevega si prizadeva obnoviti njegovo rojstno, blizu 200 let staro domačijo v Babnem Polju, ki skriva privlačne zgodbe in je bila deležna številnih prenov, a k slednji vnovič kliče. Alenka si namreč želi, da bi v gospodarskem poslopju zrasel podeželski kulturni center za izobraževanje, kulturo in vseživljenjsko učenje. Na bližnji Rihtarjevi gmajni pa nastaja učilnica v naravi. Vsekakor kotiček Slovenije, ki ga je vredno obiskati! In spoznati Alenko, ki do domačije poleg vsega drugega, kar jo veže nanjo, čuti predvsem moralni dolg, dolg do vseh tistih, ki so jo morali zaradi gospodarske krize zapustiti in se niso nikoli več vrnili.

Alenka Veber, the grandniece of Inner Carniola's emigrant writer Frank Troha Rihtar, strives to renew his almost 200-year odl birth house in Babno Polje, which hides compelling stories and has been...Preberi članek v celoti