Muzejska mreža

Tehniški muzej Slovenije: v sedemdeseta leta z mladeniškim korakom - Technical Museum of Slovenia: 70 years old and still going strong Objavljeno dne/Published on: 15.06.2021
Tehniški muzej Slovenije, kraj, kjer si tehniška dediščina in narava podajata roki in spletata številne zgodbe med Titovimi vozili in svetovnim prvakom med medvedi, je letos zaznamoval 70 let delovanja. O ključnih mejnikih razvoja muzeja v tej dolgi dobi delovanja, poslanstvu, zbiranju gradiva in še marsičem smo se pogovarjali z mag. Uršo Vodopivec, ki v muzeju že vrsto let skrbi za stike z javnostmi.

The Technical Museum of Slovenia is a place where technical heritage and nature intersect and intertwine to create captivating stories about Tito's vehicles and the world champion among bears. This year,...Preberi članek v celoti
Muzej novejše zgodovine Celje – odprt prostor, kjer se prepletajo preteklost, sedanjost in prihodnost - Celje Museum of Recent History – an open space where the past, present and future intertwineObjavljeno dne/Published on: 09.09.2019
Muzej novejše zgodovine Celje je sodoben muzej, ki varuje, ohranjanja in predstavlja zgodovino in dediščino mestnega ter lokalnega regionalnega prostora od začetka 20. stoletja dalje. Za razliko od večine drugih muzejev ni usmerjen zgolj v preteklost, pač pa se intenzivno ukvarja tudi z aktualnimi vsebinami. Gre za znanstvenoraziskovalno in vzgojno-izobraževalno ustanovo, ki raziskuje in pojasnjuje preteklost, obenem pa pomaga pri razumevanju sedanjosti in soustvarja prihodnost. Muzej je tudi intelektualno in kulturno središče, kjer se srečujejo različne generacije, od otrok, mladostnikov do odraslih. Stalne in občasne razstave ter številni spremljevalni dogodki letno pritegnejo okrog 30 tisoč obiskovalcev, kar ga postavlja v sam vrh po številu obiskov med slovenskimi muzeji.

The Celje Museum of Recent History is a contemporary museum that safeguards, preserves and presents the history and heritage of the city and the broader local region from the beginning of the 20th century...Preberi članek v celoti
TRŽIŠKI MUZEJ – VELIKO BOGASTVO MALEGA MUZEJA - Objavljeno dne/Published on: 12.12.2018
Tržiški šuštarji, usnjarji, nogavičarji in modrotiskarji so le del kulturne dediščine, ki jo zbira, raziskuje, varuje, interpretira in popularizira Tržiški muzej. Poleg ohranjanja kulturne dediščine in obujanja spomina na preteklost, Tržiški muzej skrbi tudi za izobraževalno dejavnost, saj obiskovalcem ponuja različne programe. Tržiški muzej je bil ustanovljen leta 1964 in ima od takrat v upravljanju 7 enot, Pollakovo kajžo z obrtnimi zbirkami in Slovenskim smučarskim muzejem, Kurnikovo hišo, Koncentracijsko taborišče Ljubelj jug/podružnico koncentracijskega taborišča Mauthausen, Fužino Germovko, Partizansko tehniko Kokrškega odreda, Galerijo Paviljon in Galerijo Atrij. Majhen muzej v središču Tržiča odkriva veliko bogastvo kulturne dediščine Tržiča in širše okolice.

Shoemakers of Tržič, leather-tanners, sockmakers and indigo dyers – are just a part of the cultural heritage which is collected, stored, studied and presented by Museum of Tržič. As well as keeping...Preberi članek v celoti
Muzej Južne železnice Šentjur – predstavitev železnice, železniške postaje in njenih nalog skozi čas - Southern Railway Museum in Šentjur: A Presentation of the Railway, Railway Station, and Its Functions throughout Time Objavljeno dne/Published on: 08.06.2018
Muzej Južne železnice za Štajersko leži tik ob Železniški postaji Šentjur. Njegova zgodovina sega v leto 2000, ko so odprli obnovljeno muzejsko kretniško postojanko. Muzejsko postavitev so začeli hitro nadgrajevati in širiti v nove prostore. Idejni vodja oziroma kar »oče« muzeja je nekdanji šef postaje Šentjur Mihael Bučar, ki je na terenu štiri desetletja zbiral različno gradivo, povezano z razvojem Južne železnice. Zbirka, ki prikazuje tehnološki razvoj železniškega prometa in vsakdan zaposlenih ter potnikov, zanimive zgodbe, ki jih z navdušenjem pripoveduje upravnik Bučar, in nekakšna »duša« muzeja, prevzamejo še tako zahtevnega obiskovalca.

The Styrian Southern Railway Museum is found directly beside the railway station in Šentjur. The history of the museum dates back to the year 2000, when a renovated railway turnout station was opened...Preberi članek v celoti
Bela krajina, naša predraga … - White Carniola – Slovenia’s DarlingObjavljeno dne/Published on: 25.01.2018
“Vsem rodovom Slovencev in tudi Belokranjci niso izjema, enako močno utripa srce v ljubezni do svojega kraja, četudi jih je življenje razkropilo po vsem svetu. Tudi tisti, ki živimo tu, smo v mislih z vami.“
S tem stavki je začel svojo pripoved Jože Matekovič, rojen leta 1986, ki živi v Radovici, občina Metlika v Beli krajini. Z veliko ljubezni do ohranjanja kulturne dediščine se ukvarja z restavriranjem, zbiranjem ljudskega blaga in izročila, kot so: stari zapiski, knjige, pisma, slike, predmeti. Zanimivo je tudi to, da živi v hiši svojih prednikov, zidani leta 1840, ki jo je preuredil v muzej. V kleti hiše ima že urejen prostor in razstavljene ostanke jamskega medveda, okostje, staro 27 000 let. Gre za prvo najdbo ostankov jamskega medveda v Beli krajini. Razstavo si vsako leto ogleda več sto ljudi iz vse Slovenije in tudi tujine.

Leta 2013 se je iz bližnje vasi preselil v Radovico, V 250 let staro hišo, ki jo je odkupil, obnovil in v njej uredil "šolo" BISTRA BUČA (najdete jo tudi na internetu), v kateri potekajo ure pouka v slogu šestdesetih let prejšnjega stoletja, kar obiskovalce zelo zabava, hkrati pa na lahkoten način spoznavajo Belo krajino, njeno zgodovino, kulturo, etnološke,kulinarične, enološke in druge značilnosti ter znamenitosti.


“Regardless of how far away from Slovenia they might be, all generations of Slovenians – including White Carniolans – have a deep love of their homeland. Those of us who are here, are with with...Preberi članek v celoti
Pokrajinski muzej Celje odkriva bogato kulturno dediščino od prazgodovine do 1. svetovne vojne - Celje Regional Museum – Discovering Cultural Heritage Spanning from Prehistoric Ages to WW IObjavljeno dne/Published on: 19.10.2017
Rimska Celeia, grofje Celjski, svetovna popotnica Alma M. Karlin – to je le del kulturne dediščine, ki jo skrbno hrani Pokrajinski muzej Celje. Le-ta evidentira, zbira, varuje, raziskuje in predstavlja kulturno dediščino Celja in celjske regije od prazgodovine do 1. svetovne vojne. Pokrajinski muzej Celje med drugim skrbi tudi za izobraževalno dejavnost, saj obiskovalcem ponuja različne programe. Bogastvo kulturne dediščine si lahko ogledamo na dveh lokacijah, in sicer v Stari grofiji in v Knežjem dvoru.
Pokrajinski muzej Celje je bil ustanovljen leta 1882. Gre za drugi najstarejši muzej na Slovenskem. Pokriva celotno Savinjsko dolino, vse tja do Obsotelja oziroma območje nekdanje celjske grofije, nam pojasni Stane Rozman, direktor muzeja.


The Ancient-Roman Celeia, the Counts of Celje, world traveler Alma M. Karlin – this is just a part of the cultural heritage stored at the Celje Regional Museum. The institution is in charge of evidencing,...Preberi članek v celoti
Dolenjski muzej Novo mesto v znamenju Jantarnega leta 2017 - The Lower-Carniolan Novo Mesto Museum in the 2017 Year of AmberObjavljeno dne/Published on: 20.02.2017
Dolenjski muzej Novo mesto je pokrajinski muzej kompleksnega tipa, ki v svojem delovanju pokriva področja arheologije, etnologije, kulturne zgodovine in zgodovine ter zgodovine umetnosti. Muzej ima lastno konservatorsko – restavratorsko delavnico za arheološke predmete, dobro razvito pedagoško službo, v okviru muzeja pa delujeta tudi dislocirani enoti Jakčev dom in Kočevski rog.
V svojem poslanstvu muzej v prvi vrsti skrbi za zbiranje, evidentiranje, proučevanje, dokumentiranje, hranjenje, varovanje in raziskovanje premične kulturne dediščine Novega mesta in Dolenjske, opozarja na njen pomen in vlogo v preteklosti. S stalnimi in občasnimi razstavami z vseh področij muzejskega dela, bogato založniško in pedagoško dejavnostjo muzej skrbi za primerno predstavitev premične dediščine širši javnosti. Dolenjski muzej so ustanovili 1. junija 1950, 85 let po prvi zamisli o pokrajinskem muzeju, ki je zaživela ob praznovanju 500-letnice Novega mesta. Današnjo podobo je muzej dobil sredi 80-ih in 90-ih let prejšnjega stoletja z Jakčevim domom in dislocirano enoto Kočevski rog.


The Lower-Carniolan Novo Mesto Museum is a complex-type regional museum that covers the scientific fields of archeology, ethnology, cultural history, history, and art history.The museum houses its own...Preberi članek v celoti
Muzej iluzij – zabaven, poučen, drugačen - Museum of illusions in LjubljanaObjavljeno dne/Published on: 08.12.2016
Avgusta letos so na Kongresnem trgu 13 v Ljubljani odprli podružnico zagrebškega Muzeja iluzij. K reševanju logičnih ugank, razkrivanju optičnih prevar in raziskovanju delovanja človeških možganov je muzej privabil že več tisoč obiskovalcev. Vendar pa to ni tradicionalen muzej. Obiskovalci se lahko v muzejskih prostorih podijo, smejijo, kričijo in fotografirajo brez zadržkov.

Museum of illusion on Kongresni trg 13, in Ljubljana, opened its doors in august this year. To solve logic puzzles, disclosing optical illusions and investigate how the human brain works, the museum...Preberi članek v celoti
NARODNA GALERIJA IN IZPOLNJENE STOLETNE SANJE - NATIONAL GALLERY AND FULFILLMENT OF CENTURY-OLD Objavljeno dne/Published on: 20.04.2016
Narodna galerija je osrednja nacionalna ustanova za starejšo umetnost v Sloveniji, ki hrani največjo zbirko likovnih del na slovenskem ozemlju od visokega srednjega veka do 20. stoletja ter umetnostni muzej z eno najdaljših tradicij v Sloveniji. Matična palača Narodne galerije, Narodni dom, je objekt posvetne stavbne dediščine, vpisan v državni register nepremične kulturne dediščine.
Slavnostnega odprtja prenovljene Narodne galerije, 27. januarja letos, se je udeležilo kar 2000 obiskovalcev, v naslednjih štirih dneh, ko je bil ogled brezplačen, jo je obiskalo še 25 tisoč ljudi. Kot meni direktorica Narodne galerije Barbara Jaki, je bil glavni razlog za velikanski obisk nova, povečana stalna zbirka, ki še vedno privablja številne obiskovalce.


The National Gallery is the central national institution dedicated to collecting and showcasing classical art in Slovenia. Their collection of fine art from the Middle Ages to 20th century is the biggest...Preberi članek v celoti
Železniški muzej slovenskih železnic - Railway Museum of Slovenian RailwaysObjavljeno dne/Published on: 22.02.2016
Železniški muzej je začel nastajati v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, leta 1981 pa so ga ustanovili kot Odsek za muzejsko dejavnost takratnega Železniškega gospodarstva Ljubljana. Za ta manjši, a celovit muzej skrbijo Slovenske železnice, v njem pa je predstavljena edinstvena železniška dediščina – od starih parnih lokomotiv, signalno-varnostnih in drugih naprav, zemljevidov in uniform.

Railway Museum of Slovenian Railways

The beginnings of the Slovenian Railway Museum can be traced back to the 1960’s, however, it was only established as a museum in 1981, when it was...Preberi članek v celoti
Ribiški muzej tržaškega primorja - Objavljeno dne/Published on: 04.12.2015
Slovenci imamo bogato pomorsko zgodovino in z njo povezano istovetnost, na katero smo lahko ponosni. Žal pa o njej vemo le malo ali nič, saj je zibelka našega ribištva – slovensko etnično ozemlje v zaledju Trsta – ostala izven meja domovine, vedenje o tem delu naše zgodovine pa je šlo v pozabo. Na srečo tovrstno kulturno dediščino rešuje in ohranja Kulturno društvo Ribiški muzej tržaškega primorja, ki je v Križu pri Trstu postavilo muzej.Preberi članek v celoti
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva pripoveduje zgodbo o zelenem zlatu in pivu - Eco-Museum of Hop-Growing and Brewing Industry in Slovenia – Story of Green Gold and Beer Objavljeno dne/Published on: 01.10.2015
Spodnja Savinjska dolina je že od 19. stoletja znana po pridelavi hmelja in varjenju okusnega piva, poznanega tudi izven meja naše dežele. Več kot stoletje dolga tradicija pridelave hmelja je sooblikovala ekonomske in socialne razmere tamkajšnjih prebivalcev ter drugih, ki so redno prihajali na sezonsko obiranje hmelja. V Žalcu, središču »Doline zelenega zlata«, je od novembra 2009 za obiskovalce odprt Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, ki na sodoben in prisrčen način prikazuje življenje hmeljarjev nekoč in danes.The Lower Savinja Valley has been widely known for growing hops and brewing delicious beer ever since the 19th century. The tradition of hop growing has laid economic and social grounds for the inhabitants...Preberi članek v celoti
Biseri Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož - Highlights of Pokrajinski muzej Ptuj OrmožObjavljeno dne/Published on: 04.06.2015
Pred letošnjim srečanjem Dobrodošli doma, ki bo v najstarejšem dokumentiranem mestu na Slovenskem – na Ptuju, smo se odločili predstaviti tamkajšnji Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož. Ptuj je bil zaradi svoje strateške lege poseljen že v pradavnini, zato bogata in raznolika kulturna dediščina, odkrita na tem območju, ne preseneča. Kot spomenik je zavarovano tudi staro ptujsko mestno jedro, muzej pa ima za zdaj kar enajst različnih lokacij.


Prior to this year's Welcome home gathering, which will be held in the oldest documented Slovenian Town Ptuj, we have decided to present their regional museum Pokrajinski muzej Ptuj Ormož. Due to its...Preberi članek v celoti
Muzej krasa – svetovni fenomen je končno dobil tudi stalni naslov - Museum of Karst – The World Phenomenon Finally Gets a Permanent AddressObjavljeno dne/Published on: 02.04.2015
Notranjski muzej Postojna je v zadnjem februarskem tednu odprl vrata edinstvene stalne razstave Muzej krasa. Gre je osrednjo slovensko razstavo, ki je popolnoma posvečena predstavitvi zgodovine in sedanjosti tega svetovnega fenomena. Sodobno organizirana zbirka informacij, podob, predmetov in neposrednih izkustev je prava poslastica za obiskovalce vseh starosti.

At the end of February, the Inner Carniola Museum Postojna opened a one-of-a-kind exhibition called Muzej krasa (the Museum of karst). It is a central Slovenian exhibition entirely dedicated to the...Preberi članek v celoti
Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča – poklon gasilstvu - Slovenian Fire-Fighters' Musem of Branko Božič – A Tribute to FirefightingObjavljeno dne/Published on: 06.02.2015
Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča so ustanovili 16. avgusta 1969, ob 100. obletnici organiziranega gasilstva na naših tleh. Muzej ima svoje prostore v Metliki, kjer je bilo leta 1869 ustanovljeno prvo prostovoljno gasilsko društvo na Slovenskem (takrat imenovano Požarna bramba), v njem pa je prikazana bogata, več kot 145-letna zgodovina organiziranega gasilstva pri nas.
Ob zapisu o Slovenskem gasilskem muzeju (SGM), ki je nastal s prijazno pomočjo njegove kustosinje Petre Planinc, in vsem, kar je v njem predstavljeno, pa moramo pred predmeti omeniti ljudi - prostovoljne gasilce, ki tudi v današnjih časih velikih izzivov pri Slovencih uživajo najvišjo stopnjo zaupanja.


The Slovenian Fire-Fighters' Museum of Branko Božič was founded on 16 August 1969, on the 100th anniversary of organized firefighting on our soil. The museum premises are located in Metlika, where the...Preberi članek v celoti
Slovenski etnografski muzej skrbi za dediščino - Slovene Ethnographic Museum Taking Care of HeritageObjavljeno dne/Published on: 04.12.2014
Slovenski etnografski muzej (SEM) je osrednji državni etnološki muzej, ki hrani predmete slovenske etnološke dediščine in predmete zunajevropskih kultur. Prve zbirajo kustosi, zaposleni v muzeju, druge pa so zbrali slovenski misijonarji, popotniki in diplomati. SEM je muzej kulturnih identitet, ki s stalnimi in občasnimi razstavami ter javnim programom širi znanje o naši etnološki dediščini in njenih sodobnih razsežnostih. »S tem prispeva k ozaveščanju o kulturni raznolikosti in medkulturnem dialogu ter spodbuja k družbenemu dialogu v Sloveniji, zamejstvu, izseljenstvu, v Evropi in zunaj nje,« je poudarila direktorica SEM, muzejska svetnica Bojana Rogelj Škafar, sicer doktorica sociologije, diplomirana etnologinja in umetnostna zgodovinarka, v najinem pogovoru o muzeju, ki ga vodi.

The Slovene Ethnographic Museum (SEM) is the central national ethnographic museumin Slovenia that stores objects belonging to the Slovene ethnologic heritage and objects belonging to non-European cultures....Preberi članek v celoti
IIzjemne zbirke Loškega muzeja - Outstanding Loka Museum CollectionsObjavljeno dne/Published on: 02.10.2014
V Škofji Loki, kjer je bilo v začetku julija srečanje rojakov iz zamejstva, sveta in domovine Dobrodošli doma, domuje tudi Loški muzej. Svoje prostore, v katerih skriva številne dragocene in zanimive zbirke, ima na Loškem gradu, upravlja pa tudi z dvema galerijama v starem mestnem jedru – Groharjevo in Miheličevo – ter Domom Cankarjevega bataljona v Dražgošah.

In the beginning of July, Škofja Loka hosted a welcome-home gathering of compatriots from Slovenia, the neighboring countries and from across the globe in the local Loka Museum. The museum is located...Preberi članek v celoti
V Parku vojaške zgodovine kmalu tudi muzej slovenske osamosvojitve - The Military History Park Soon to Have a Museum of Slovenian Independence Objavljeno dne/Published on: 31.07.2014
Park vojaške zgodovine v Pivki je zasnovan kot sodoben muzejsko-turistični center, ki skuša z bogatimi vojaško-zgodovinskimi in zgodovinsko-tehničnimi zbirkami, atraktivnimi razstavami, pa tudi bogato založeno muzejsko trgovino in muzejsko restavracijo v slogu vojaške kantine zadovoljiti tudi najbolj zahtevne obiskovalce. Zlasti v poletnih mesecih je park odlično obiskan, kar je med drugim zasluga njegove izjemne strateške lege.

The Military History Park in Pivka is designed as a modern museum-tourist center striving to satisfy even the most demanding visitors with rich historical military and technical collections, attractive...Preberi članek v celoti
Pokrajinski muzej Kočevje ni le shramba preteklosti - Kočevje Regional Museum – More than Storing PastObjavljeno dne/Published on: 05.06.2014
Muzejsko mrežo tokrat pletemo v Kočevju. Obiskali smo namreč tamkajšnji Pokrajinski muzej in naleteli na pravo zakladnico informacij in znanja! Med stalnimi razstavami Pokrajinskega muzeja Kočevje je tudi razstava o zgodovini slovenske državnosti - edini celostni pregled te vrste. Pravkar so prenovili razstavo o Petru Kozlerju - sicer kočevskemu Nemcu, ki pa se je navdušil nad slovenščino in ustvaril vrsto za slovensko samozavest pomembnih simbolov slovenske identitete, ki jih uporabljamo še danes. Še veliko več nam je v pogovoru razkrila direktorica muzeja Vesna Jerbič Perko.

This issue's Museum Network section is dedicated to Kočevje. We paid a visit to their local museum and stumbled upon a true treasury of information and knowledge! Among the permanent exhibitions of the...Preberi članek v celoti
Prirodoslovni muzej – ko raziskovanje navduši staro in mlado - Museum of Natural History – Research Inspiring Old and YoungObjavljeno dne/Published on: 03.04.2014
Muzej, ki se danes imenuje Prirodoslovni muzej Slovenije, deluje od leta 1821, ko so kranjski deželni stanovi sprejeli sklep o ustanovitvi muzeja v Ljubljani. Temeljni zbirki prvega muzeja na Slovenskem, ki je odprl svoja vrata deset let pozneje (1831), sta prav naravoslovni zbirki, in sicer Zoisova zbirka mineralov in Hohenwartova zbirka konhilij.

The museum today known as the Slovenian Museum of Natural History has been operating since 1821, when the Carniolan State Parliament passed the resolution of establishing a museum in Ljubljana. Two...Preberi članek v celoti
Skoraj dvesto, slovenstvu posvečenih let - Almost Two Hundred Years dedicated to SloveniansObjavljeno dne/Published on: 07.02.2014
Narodni muzej Slovenije je najstarejša slovenska muzejska ustanova. Osrednja naloga muzeja in v njem zaposlenih strokovnjakov je seznanjati javnost z zgodovino slovenskega prostora in slovensko kulturno dediščino ter s tem buditi narodno zavest Slovencev.

The National Museum of Slovenia is the older museum establishment in Slovenia. The main mission of this museum and the experts it employs is to inform the public about the history of the Slovenian space...Preberi članek v celoti