Knjižnična mreža

Od talenta do uspeha - From Talent to SuccessObjavljeno dne/Published on: 15.03.2018
Nenad Vladić je oseba, ki ljudem pomaga odkriti talente in jih popeljati na novo, lepšo življenjsko pot, polno priložnosti in pristne ljubezni. Človek na misiji, ki je svoje hipoteze o pomembnosti odkritja in udejanjanja talentov za vsakega posameznika potrdil v druženju in pogovoru z izjemno uspešnimi Slovenci, ki uživajo svetovni sloves. Prepričan je, da ima vsakdo izmed nas talent in naša dolžnost do nas samih in naših prednikov je, da jih uresničimo. Da ne bi njegova dognanja ostala samo del osebne izkušnje, je napisal knjigo "Od talenta do uspeha".
Vabljeni k branju!


Nenad Vladić is a man who helps discover people's talents and aids people in finding a new, better life path, full of opportunities and genuine love. He is a man with a mission who has – by spending...Preberi članek v celoti
Prizor iz mojega otroštva - Childhood MemoryObjavljeno dne/Published on: 14.12.2017
Marija Ivoš je članica Slovenskega kulturnega društva Lipa iz Zadra, kjer je aktivna predvsem v literarni skupini. Po poklicu je profesorica hrvaškega jezika in likovne umetnosti.
Zbirka pesmi Marije Ivoš z naslovom »U pjesme protjerana« v prevodu » V pesmi potisnjena« vsebuje tudi štiri kratke zgodbe, ki kažejo na njeno izredno literarno opažanje majhnih, toda pomembnih dogodkov.
Predstavljamo zgodbo z naslovom Teta Malčka, kjer spoznamo, da ima slovenske korenine, po očetu je namreč Slovenka, v Sloveniji pa ni nikoli živela. Pretresljiv je opis njenega kratkega obiska v deželi njenega očeta in prvi stik z njegovo teto Malčko, ki ga je kljub temu, da ga dolgo ni videla, takoj prepoznala po glasu …. teta je bila slepa.


Marija Ivoš is a member of the Slovene Cultural Society Lipa in Zadar, where she takes part in the local book club. By profession, she is a teacher of the Croatian language and fine arts.
Her...Preberi članek v celoti
Valvasorjeva knjižnica Krško – informacijsko, socialno, kulturno in izobraževalno središče - The Valvasor Library in Krško– An Informative, Social, Cultural, and Educational CenterObjavljeno dne/Published on: 26.10.2017
Valvasorjeva knjižnica Krško je osrednja knjižnica, ki deluje na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki. Je tudi informacijsko, kulturno, izobraževalno in socialno središče v okolju. Knjižnico in čitalnico je leta 1964 ustanovila tedanja občina Videm – Krško. Od leta 1988 deluje v prenovljenih prostorih kapucinskega samostana. Poslanstvo Valvasorjeve knjižnice Krško ni zgolj nabava in izposoja gradiva. Skozi leta so v knjižnici razvili različne dejavnosti za otroke, odrasle in starejše. Knjižnica tako omogoča vseživljenjsko učenje, spodbuja osebno rast posameznikov in se odziva na potrebe okolja.

The Valvasor Library in Krško is the central library in the area, encompassing the municipalities of Krško and Kostanjevica na Krki. It also happens to be the informative, cultural, educational, and...Preberi članek v celoti
Ivo Petkovšek: Izbruh ranjene tišine – Esplozione del silenzio ferito Horde pred vrati -- Orde ante portas Slikovit miselni in filozofski mozaik v dvojezičnih pesmih Iva Petkovška - Ivo Petkovšek: Izbruh ranjene tišine – Esplozione del silenzio ferito (Explosion of the Wounded Silence) Horde pred vrati – Orde ante portas (Hordes at the Door) Picturesque Mental and Philosophical Mosaic of Bilingual PoObjavljeno dne/Published on: 11.09.2017
Dvojezične izpovedi slovenskega rojaka Iva Petkovška, zobozdravnika, slikarja in misleca, živečega v Ronkih pri Trstu, zajemajo štiri glavna tematska izhodišča.
Prvo poudarja dušo, ki je svet polnega, z atributi človeškosti, izročili preteklih življenj, znanj in spoznanj, z vero(vanji) zaznamovanega pričevalca. V zibko so mu položena znamenja, 'zakramenti', atributi, ki označujejo pleme, narod, meje maternega jezika, s katerim se istoveti in v katerem se polnokrvno izraža. Tako v preozke etnične meje ujeto telo sili in kipi iz fizične ječe, v kateri ječi, trpi in hlepi po širjavah sveta in misli. Klasična človeškost je okronana z dušo. Pesnik se loti temeljnega vprašanja bivanja in smisla.


The bilingual confessions of Slovenian dentist, painter, and philosopher Ivo Petkovšek, who comes from Ronchi near Trieste, comprise four prominent thematic platforms. The primary focus is on the soul...Preberi članek v celoti
Darinka Kozinc: Les Goriciennes (Goriška Mohorjeva družba, 2016) - -Objavljeno dne/Published on: 20.02.2017
“… v svet, ki je ponujal priložnosti in nastavljal pasti.”


Zbirka kratkih zgodb Les Goriciennes goriške literarne ustvarjalke Darinke Kozinc ponuja izseke iz življenjskih zgodb devetih žensk, ki se jih je dotaknil fenomen aleksandrinstva, oblike ženske ekonomske migracije, ki je v Egipt (predvsem Aleksandrijo in Kairo) vodila številna dekleta in žene. V Egiptu so bile znane kot Goričanke ali Les Goriciennes, saj je bila ta oblika ekonomske migracije značilna za goriški prostor, predvsem za spodnjo Vipavsko dolino. Fenomen aleksandrinstva je zaznamoval predvsem čas okoli druge svetovne vojne, ko so bile ekonomske in gospodarske razmere na tem območju zelo slabe in nestabilne. Aleksandrinke, ki so bile plod družinskih in kolektivnih ekonomskih načrtov, in so kot delavke odhajale v Egipt, večinoma k bogatim evropskim družinam, so pogosto reševale prebivalstvo revščine, zadolžene kmetije in omogočile marsikateri družini obstanek na svoji zemlji ter preprečile odselitev. Fenomen je bil v slovenski književnosti že problematiziran, vendar enoznačno in tudi stereotipno prikazan. Avtorica Darinka Kozinc z raznolikostjo, ki jo izpostavlja v svojih pripovedih, pojav prikaže v novi in veliko bolj stvarni luči, v vseh odtenkih, paradoksih in nasprotovanjih, ki jih vsebuje, v vsej nepredvidljivosti, take so bile nenazadnje usode aleksandrink in njihova življenja sama.

“… into a world abundant with opportunities and traps alike.”


Les Goriciennes, a collection of short stories by Darinka Kozinc, a literary writer from the Goricia region,...Preberi članek v celoti
Slovenske korenine in pridih svetovljanstva v literarnih delih Maruše Krese in Brine Švigelj Merat (Brine Svit) - Slovenian Roots and Cosmopolitan Spirit as Presented in Literary Works of Maruša Krese and Brina Švigelj Merat (Brina Svit)Objavljeno dne/Published on: 08.12.2016
Uvod

Sodobni literarni ustvarjalki Maruša Krese (1947−2013) in Brina Švigelj Merat – Brina Svit (1954) sta slovenskega rodu, velik del svoje življenjske poti pa sta začrtali v tujini. Maruša Krese je bila rojena v Ljubljani, že v času študija je živela v ZDA, kasneje pa kot novinarka in pisateljica več let v Berlinu. Brina Svit, prav tako rojena v Ljubljani, se je po študiju francoske filologije in primerjalne književnosti leta 1980 preselila v Pariz. Kljub dolgoletnemu življenju v tujini in svetovljanskemu značaju, ki sta ga avtorici razvili skladno s svojo izkušnjo migracije, v svojih delih izpovedujeta, da je slovenski prostor vedno predstavljal tisto geografsko območje, kamor sta se vedno znova radi vračali. Kljub življenju in ustvarjanju v tujini ohranjata s slovenskim prostorom posebno čustveno navezavo, ki jo izkušnja migracije pravzaprav še dodatno poglobi.

Obe literarni ustvarjalki sta svojo izkušnjo migracije in življenje v drugem geografskem okolju ubesedili v svojih literarnih delih. Ob izkušnji migracije pa prevprašujeta in izpostavljata tudi svoja razmerja do primarne domovine, slovenske kulture in jezika. V svojih literarnih delih navezavo na tradicijo in slovenski prostor povezujeta s svetovljansko odprtostjo ter elementi iz drugih družbenih okolij in kultur, kjer sta živeli in ustvarjali. To povezovanje ustvarja iz njunega literarnega snovanja izjemno zanimiva literarna dela, nekakšne literarne hibride, ki spodbujajo medkulturnost na eni strani in partikularnost na drugi; promocijo in ohranjanje slovenske kulture ter jezika v povezavi z elementi univerzalnega v kompleksnosti sodobnih globalizacijskih in migracijskih procesov.


Introduction

Contemporary literary writers Maruša Krese (1947-2013) and Brina Švigelj Merat, alias Brina Svit, (1954) are Slovenian authors who have led a greater part of their lives...Preberi članek v celoti
MOSTOVI ANE PRAČEK KRASNA, Ob izidu zbornika Ameriška Slovenka iz Vipavske doline - The Bridges of Ana Praček Krasna, Publication of American Slovenian from Vipava ValleyObjavljeno dne/Published on: 06.10.2016
In si mi izzvala uporne misli,
sprevrgla mojo misel v upor,
ki je udarjal ob tvoja
»Zlata vrata svobode«. ( Iz pesmi Tujina)

Junija 2016 je v Ajdovščini izšel zbornik, posvečen Ani Praček Krasni. Pesnica, pisateljica, časnikarka in bojevnica za delavske in ženske pravice je s svojim pesniškim, pisateljskim in časnikarskim delom izpisala svojo življenjsko zgodbo, ki je sočasno pripoved o usodi slovenskega naroda v globalnem svetu dramatičnega 20. stoletja.
Z zbornikom smo želeli oživiti spomin na osebnost in delo te znamenite Slovenke z namenom, da ostane oz. postane del sodobne slovenske zavesti. Zadnja knjiga z njenimi deli je izšla posthumno leta 1991 in je že dolgo razprodana. V naslednjih letih so se z osamosvojitvijo in novim družbenim redom, demokracijo in tržnim gospodarstvom v Sloveniji uveljavile družbene spremembe, ki bralcu na nov način osmislijo njeno delo. V svetu, ki ga je Kosovel označil z besedami »ta ocean, strašno odprt«, se spreminja tudi doživljanje slovenstva. Po eni strani je zanj značilen občutek večje narodne ogroženosti, po drugi pa jasnejša zavest, da smo Slovenci Eno, ne glede na to, kje živimo, zato moramo ohranjati spomin na vse rojake, ki so pomembno prispevali k temu zavedanju.


In June 2016, Ajdovščina witnessed the publishing of a literary tribute to Ana Praček Krasna. The poet, writer, journalist, and fighter for workers' and women's rights build her life around writing...Preberi članek v celoti
Glas iz Zaliva - Voice of the GulfObjavljeno dne/Published on: 04.07.2016
V roke mi je prišla knjiga Petra Kovačiča Peršina Glas iz Zaliva – pogovor z Borisom Pahorjem, človekom, ki vztrajno, že desetletja opozarja družbo na grehe preteklosti in napake sedanjosti. Rojen je v Trstu, kjer se je vedno boril za pravice Slovencev v zamejstvu, njegov klic po narodni odgovornosti pa je slišati vse do notranjosti Slovenije. Ta je svoj čas tonila v spanec nezavedanja lastne samobitnosti, ki z izjemo osvoboditvenega prebujanja pred 25 leti po Pahorjevem mnenju traja še danes. O ključnih narodnostnih vprašanjih Pahor govori, kar misli, brez strahu, da bi se komu zameril ali pa brez večje škode, ko komu se. V času življenja, ki ga ni bilo malo, saj šteje 102 leti, se je zagotovo zameril marsikomu, veliko pa je tistih, ki ga narobe razumejo. To je knjiga, kjer Pahor vsem, ki niso razumeli njegovih besed, še enkrat pojasnjuje, za kaj pravzaprav gre. Je že začutil, da mora in najbrž še vedno ne bo dovolj.

I stumbled upon a book by Peter Kovačič Peršin entitled Voice of the Gulf (Glas iz Zaliva) – a recollection of a conversation with Boris Pahor, a man who has, for the past ten years, been drawing...Preberi članek v celoti
MOČ OSEBNEGA SPOMINA IN UNIVERZALNOST KORENIN - THE POWER OR PERSONAL MEMORY AND UNIVERSALITY OF ROOTSObjavljeno dne/Published on: 20.04.2016
Zapis ob romanu Petunija v čebulni gredi Anne Valenčič Davis


Pri Slovenski izseljenski matici je v letu 2015 izšla proza Anne Valenčič Davis Petunija v čebulni gredi. Ta roman, sicer skromnega obsega, je najprej izšel v španščini (leta 2002), nato v angleščini in zdaj v slovenskem jeziku. Besedilo v treh omenjenih jezikih je delo iste avtorice, kar je gotovo nekaj izjemnega. Na ovitku preberemo, da je bilo »/ …/ delo Petunija en un Cebbolar oktobra 2003 z velikim uspehom predstavljeno na mednarodnem knjižnem sejmu v Santiagu. Na radijskem izboru za najboljši roman je po sodbi bralcev Petunija ves oktober konkurirala najboljšemu delu Isabelle Allende, ki je na obeh ameriških celinah in v Evropi prodala na milijone svojih knjig.«

Naslov je enigmatičen, v njem se povezujeta pojem lepote in v kuhinji uporabne čebule, tj. neprijetno in močno dišeče začimbe, ki nas zlahka pripravi do solz. Bolj zgovorna je fotografija na ovitku knjige: prikupna temnolasa deklica je stopila na pot, ki vodi stran od domače hiše. Govorica njenega telesa pove, da hoče v svet in je ni strah. Nobene prtljage nima, ki bi ji upočasnila korak.


Anne Valenčič Davis on Writing Petunia in an Onion Patch
The Association Slovenska izseljenska matica published Anne Valenčič Davis’s fiction Petunia in an Onion Patch in 2015. The short...Preberi članek v celoti
Osrednja knjižnica Celje – prostor izobraževanja in druženja - Celje Central Library – Haven of Education and SocializationObjavljeno dne/Published on: 22.02.2016
Osrednja knjižnica Celje ima od leta 2010 novo, privlačnejšo podobo. Sprehajalce ob reki Savinji pritegne njen bleščeč zunanji sijaj, ljubitelje knjig pa bogata zbirka knjižničnega gradiva, ki se nahaja na 5.000 kvadratnih metrov površin. Ob tem je treba poudariti, da je knjižnica precej več kot le zbirka različnega gradiva. Otroci, najstniki, odrasli in starejši se z veseljem udeležujejo številnih dogodkov, ki jih zanje vestno pripravlja »njihova« knjižnica.

Celje Central Library – Haven of Education and Socialization

Celje Central Library was refurbished in 2010. Situated beside the Savinja River, it attracts the passers-by with its outer...Preberi članek v celoti
Prebrano; Češnje, bele in rdeče - White Cherries Objavljeno dne/Published on: 04.12.2015
Pisateljica Tanja Tuma, ki je svoj prvenec Winds of Dalmatia izdala leta 2013 v angleškem jeziku, se predstavlja tudi slovenskemu občinstvu. Roman Češnje, bele in rdeče, roman o spravi, je izšel v trdi vezavi.

Tanja Tuma, a writer whose debute English work Winds of Dalmatia was published in 2013, has decided to take on the Slovenian literary audience. The publishing house Karantanija has published a hardcover...Preberi članek v celoti
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto - Miran Jarc Public Library, Novo MestoObjavljeno dne/Published on: 01.10.2015
V 19. st. se je v naši deželi pojavila potreba, da se literarno narodno blago, ki je nastajalo počasi a vztrajno skozi stoletja, shrani in ohranja naprej za kasnejše rodove. Začele so se ustanavljati javne čitalnice in knjižnice. Tudi v Novem mestu se je začela sredi 19. st. prebujati misel, da bi knjige in časopise posredovala ljudem javna ustanova – knjižnica.


In the 19th century, out land felt a need to store the national literature that had slowly but steadily accumulated throughout centuries, and keep it for future generations. The trend of libraries and...Preberi članek v celoti
Goriški literarni klub Govorica - The Gorizia Literary Club Govorica Objavljeno dne/Published on: 06.08.2015
Goriški literarni klub Govorica (GLK) je bil ustanovljen pred petimi leti in je v slovenski, zlasti goriški in zamejski literarni prostor, vnesel nove vsebine in oblike literarnega dogajanja, druženja s knjigo, ustvarjalci in založniki. Združuje intelektualni potencial s kritičnim pogledom na družbena dogajanja, trudi se obogatiti stanje duha v ožjem in širšem okolju, tudi preko meja Slovenije. GLK združuje 36 članic in članov s širšega goriškega prostora in zamejstva. V letu 2014 je literarni klub izdal zbornik Govorice, kjer 32 avtoric in avtorjev priča o izjemni literarni izpovedi goriškega prostora. Prav tako se GLK prijavlja na različne razpise za pomoč pri izdaji knjig članov.The Literary Club Govorica (GLK) was founded five years ago. It contributed immensely to the literary scene of the Gorizia region, introducing new forms of literary events, such as literary evenings...Preberi članek v celoti
Koprska knjižnica skrbi tudi za italijansko manjšino - The Koper Library Taking Care of the Italian MinorityObjavljeno dne/Published on: 02.04.2015
Koprska knjižnica ima vse, kar imajo druge knjižnice v večjih slovenskih krajih, pa še nekaj več. Je ena od petih knjižnic v Sloveniji, ki na narodno mešanem območju skrbi za knjižnično dejavnost za pripadnike manjšin in jim zagotavlja komuniciranje v njihovem jeziku. V Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper imajo tako oddelek za italijaniko, ki hrani okoli 30 tisoč knjig v italijanskem jeziku. Knjižnica je tudi osrednja območna knjižnica za obalnokraško knjižnično regijo.


The Koper library has everything that other libraries in big Slovenian cities have, but it also has something more. It is one of the five libraries in Slovenia that operate in a nationally mixed environment...Preberi članek v celoti
Ljudska knjižnica Metlika – vir bralne kulture v Beli krajini - People's Library of Metlika –Source of the Bela Krajina Reading CultureObjavljeno dne/Published on: 06.02.2015
Združenje splošnih knjižnic Slovenije vsako leto razpisuje nagrado za najboljše projekte knjižnic. Kandidira lahko posamezna splošna knjižnica, ki je izvedla projekt samostojno ali v partnerstvu z drugimi organizacijami v okolju, nosilka projekta pa je splošna knjižnica. Nagrado za najboljši projekt »Bilo je … «, ki je skupni naslov za pogovorno-glasbene večere, je v letu 2014 prejela Ljudska knjižnica Metlika. Priznanje je več kot dobrodošlo, saj Ljudska knjižnica Metlika letos praznuje 150. obletnico prve čitalnice na Dolenjskem. Že v 19. stoletju je bila čitalnica v Metliki središče kulturnega dogajanja in danes tudi s to nagrado dokazuje, da svoje poslanstvo še vedno odlično opravlja

The Association of the Public Libraries of Slovenia annually presents the award for the best library projects. Any individual public library which carried out a project individually or in cooperation...Preberi članek v celoti
Knjižnice pripadajo ljudem - Libraries Belong to PeopleObjavljeno dne/Published on: 04.12.2014
Pravijo, da mora imeti vsak človek nekaj, kar je drago njegovemu srcu in njegovi duši, kar ima rad, kar ljubi. Tako pravijo in mora biti pač resnica! (F. K. Meško: Poljančev Cencek)
»Citat je vodilna misel letošnjih prireditev ob obletnici rojstva in smrti Ksaverja Meška. O njej so razmišljali otroci, ki so Meška tudi portretirali. Tako je nastal bilten 'Ksaver Meško pisatelj mojega kraja', ki smo ga podarili vsem obiskovalcem osrednje prireditve,« je uvodoma povedala Alenka Valtl Prodnik, direktorica slovenjegraške knjižnice Ksaverja Meška, ki je v oktobru zaznamovala poseben jubilej.


They say that each person has to have something dear to their heart and their soul – something they love. So they say and it must be the truth!” (F. K. Meško, PoljančevCencek)
As an...Preberi članek v celoti
Sodobni mediji so knjigi konkurenca in priložnost - Contemporary Media: Competition and Opportunity for BooksObjavljeno dne/Published on: 02.10.2014
Območje treh notranjskih občin – Cerknice, Loške doline in Blok – s knjižničnim gradivom, ki že dolgo ne obsega več zgolj klasičnih knjig, oskrbuje Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica. O pomenu knjižnice kot kulturne in izobraževalne ustanove ter družabnega središča smo se pogovarjali z direktorico Marijo Hribar.

The Jože Udovič Library Cerknica provides library materials for three municipalities in Inner Carniola: Cerknica, Loška dolina and Blok. It has been long since library materials only included books...Preberi članek v celoti
Centralna tehniška knjižnica – podpora raziskovanju in gospodarstvu - Central Technical Library – Supporting Research and EconomyObjavljeno dne/Published on: 31.07.2014
Osrednja naloga Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani je izvajanje knjižnične in informacijske dejavnosti za študente, visokošolske učitelje in raziskovalce s področja tehnike in naravoslovja, čeprav je kot javna knjižnica dostopna najširšemu krogu uporabnikov. Od leta 2003 je CTK pridružena članica Univerze v Ljubljani in ena od dveh univerzitetnih knjižnic v okviru njenega knjižničnega sistema.

The main mission of the Central Technological Library of the University of Ljubljana is the implementation of library and information service for students, university professors and researchers in the...Preberi članek v celoti
Cankarjeva knjižnica Vrhnika: preplet sodobnosti in preteklosti - Public Library Ivan Cankar, Vrhnika: Modernity and History IntertwinedObjavljeno dne/Published on: 05.06.2014
Vrhniko poznamo kot rojstni kraj velikega slovenskega pisatelja, dramatika in pesnika Ivana Cankarja in tudi tamkajšnja knjižnica nosi njegovo ime. Zanimivo je, da zametki vrhniške knjižnice segajo ravno v Cankarjevo rojstno leto, torej v dobo čitalništva. Kot nam je povedala samostojna bibliotekarka Sonja Žakelj, se knjižnica ravno v tem času seli v nove, moderne in večje prostore.Vrhnika is known as the birthplace of one of the greatest novelists, playwrights and poets in Slovenia, Ivan Cankar, whom the local library is named after. It is interesting that the beginnings of the...Preberi članek v celoti
Semeniška knjižnica – hram slovenske premične kulturne dediščine - Seminary Library – Sanctuary of Slovenian Mobile Cultural HeritageObjavljeno dne/Published on: 03.04.2014
Semeniška knjižnica, kot se danes imenuje knjižnica v ljubljanskem semenišču, je bila prva javna znanstvena knjižnica na Slovenskem in je edina v celoti ohranjena baročna knjižnica v Sloveniji. Pogled v njeno notranjost je neprecenljiv.

The library in the Ljubljana Seminary, today known as the Seminary Library, was the first public scientific library and is today the only entirely preserved Baroque library in Slovenia. The view of its...Preberi članek v celoti
Narodna in univerzitetna knjižnica – dom neprecenljivega literarnega bogastva - National and University Library – Home to Priceless Literary RichesObjavljeno dne/Published on: 07.02.2014
Rubriko Knjižniška mreža, v kateri vas bomo poslej seznanjali z dejavnostjo knjižnic po Sloveniji, začenjamo z največjo med njimi, Narodno in univerzitetno knjižnico, ki domuje v središču Ljubljane, v Plečnikovi palači na Turjaški ulici 1, in zaposluje 143 ljudi. Strokovnjaki omenjene knjižnice so nam odgovorili na številna vprašanja, ki smo jih strnili v pričujoči zapis, s katerim podrobno predstavljamo to pomembno slovensko kulturno ustanovo.

We are starting this new section Library Network, which will from now on acquaint our readers with the activities of Slovenian libraries, by presenting the largest of them all – the National and...Preberi članek v celoti