Kolofon

e-Rodna gruda
Izdajatelj: Zdruzenje Slovenska izseljenska matica
Uredniski odbor: Peter Kovacic Persin, Mihael Glavan, Joze Osterman, Janez Rogelj
Urednica: Jasmina Ilič
Oblikovna zasnova: Arctur d.o.o.
International standard serial number: ISSN 2385-8745.

ADS4 je urejevalnik spletnih vsebin  več na: web.arctur.si

4PM je poslovni informacijski sistem za vodenje projektov in skupinsko delo več na: www.4pm.si

SPLETNI SMS je zmogljiv sistem za spletno pošiljanje SMS sporočil več na: www.spletnisms.si.