Ali ste vedeli

ALI STE VEDELI ... da je ameriška Slovenka Isabelle Kralj po očetovi strani potomka tržaške družine Kralj
DID YOU KNOW ... That on her father’s side of the family, American Slovenian Isabelle Kralj is a descendant of the Kralj family from Trieste

Objavljeno dne/Published on: 22.03.2019

… da je ameriška Slovenka Isabelle Kralj po očetovi strani potomka tržaške družine Kralj, v kateri je bilo več priznanih slovenskih igralcev, režiserjev in piscev, po materini pa družine Oblak iz Poljanske doline, ki je v 17. stoletju obogatela s trgovanjem, pridobila plemiški naziv in grad Puštal?

Isabelle Kralj je avtorica, plesalka, pedagoginja, koreografinja, igralka, režiserka, ustanoviteljica in umetniška direktorica gledališča Theatre Gigante v prestolnici ameriške zvezne države Wisconsin Milwaukee. Življenje v ZDA rojene umetnice je od mladih nog posvečeno plesnim in igralskim odrom ter povezovanju ameriške in slovenske kulture.


… That on her father’s side of the family, American Slovenian Isabelle Kralj is a descendant of the Kralj family from Trieste, who were esteemed Slovenian actors, film directors and writers. On her mother’s side, she is a descendant of the Oblak family from the Poljane Valley, who in the 17th...Preberi članek v celoti

Muzejska mreža

TRŽIŠKI MUZEJ – VELIKO BOGASTVO MALEGA MUZEJA

Objavljeno dne/Published on: 12.12.2018

Tržiški šuštarji, usnjarji, nogavičarji in modrotiskarji so le del kulturne dediščine, ki jo zbira, raziskuje, varuje, interpretira in popularizira Tržiški muzej. Poleg ohranjanja kulturne dediščine in obujanja spomina na preteklost, Tržiški muzej skrbi tudi za izobraževalno dejavnost, saj obiskovalcem ponuja različne programe. Tržiški muzej je bil ustanovljen leta 1964 in ima od takrat v upravljanju 7 enot, Pollakovo kajžo z obrtnimi zbirkami in Slovenskim smučarskim muzejem, Kurnikovo hišo, Koncentracijsko taborišče Ljubelj jug/podružnico koncentracijskega taborišča Mauthausen, Fužino Germovko, Partizansko tehniko Kokrškega odreda, Galerijo Paviljon in Galerijo Atrij. Majhen muzej v središču Tržiča odkriva veliko bogastvo kulturne dediščine Tržiča in širše okolice.

Shoemakers of Tržič, leather-tanners, sockmakers and indigo dyers – are just a part of the cultural heritage which is collected, stored, studied and presented by Museum of Tržič. As well as keeping the cultural heritage and the memory of the past alive, Tržič Museum also carries out educational...Preberi članek v celoti

Znani Slovenci

Virtuoz slovenske besede
Virtuoso of Slovenian writing

Objavljeno dne/Published on: 20.11.2018

Letošnje leto je v Sloveniji posvečeno spominu Ivana Cankarja. 11. decembra leta 1918 je virtuoz slovenske besede umrl, odšel prav v času porajanja nove države južnih Slovanov, ki naj bi prinesla tudi slovenskemu narodu zedinjenje in svobodo. Umrl je prezgodaj, da bi mogel sodelovati pri uresničevanju tega stoletnega cilja, za katerega se je boril s svojo besedo. Morda so se tudi zaradi njegove odsotnosti narodove sanje sesule... Njegova politična volja je umanjkala, ostala pa je beseda, ki slovenski narod vse do danes navdihuje s svojo nedosežno umetniško govorico, jasno mislijo in neomajno narodno zavestjo. V stoletju svojega duhovnega prebivanja v naši besedi je potrdil svoje pisateljsko prvenstvo in postal vodilni virtuoz naše besede.

This year, Slovenia is celebrating the memory of Ivan Cankar. Known as the virtuoso of Slovenian literature, Cankar passed away on 11 December 1918. This also happened to the time when the idea of establishing a new Southern Slavic country was emerging that was supposed to bring unity and freedom to...Preberi članek v celoti

Odkrivajmo Slovenijo

Grad Podsreda – zelo star, a še kako živ
The Podsreda Castle – Extremely old, but very much alive

Objavljeno dne/Published on: 12.10.2018

V osrčju Kozjanskega, na severnem pobočju Orlice, stoji mogočen grad Podsreda. Zobu časa vztrajno kljubuje že od 12. stoletja. Grad, ki nosi neuradni naziv »najbolj grajski med gradovi na Slovenskem«, je danes v lasti občine Kozje. Leta 1983 je njegovo upravljanje prevzel Kozjanski park in takoj začel obnovo. Grad Podsreda ni zgolj kulturni spomenik romanske dobe. Upravljalec je namreč s številnimi dogodki in razstavami poskrbel, da grad živi in je pomemben nosilec kulturne, izobraževalne, turistične in družabne ponudbe. Z zadnjo prenovo v letu 2015 je grad pridobil še dodatne prostore za izvedbo pestrih dogodkov, ki privabljajo številne obiskovalce iz Slovenije in tujine.

In the heart of the Kozje region, namely on the northern slope of Mt Orlica, stands the mighty Podsreda Castle. Defying the grasp of time, the castle has been there since the 12th century. Unofficially termed “the most castle-like castle in Slovenia”, Podsreda is owned by the Kozje Municipality....Preberi članek v celoti

Mladi

V TUJINI SE JE POTREBNO BORITI ZA VSAKO SLOVENSKO BESEDO
EACH SLOVENIAN WORD HAS TO BE FOUGHT FOR ABROAD

Objavljeno dne/Published on: 12.07.2018

Ribničanko Katarino Pajnič, ki se je priselila v zavedno slovensko družino na avstrijskem Koroškem, navdušujejo vnema in borbenost tamkajšnjih rojakov za slovenstvo ter njihova vključenost v manjšinsko društveno, kulturno in politično življenje. Tudi Katarina je aktivno vključena v to delovanje, želi pa si, da bi imeli Slovenci v matični domovini v sebi vsaj delček te slovenske gorečnosti.

Katarina Pajnič from Ribnica, who has moved in with a conscious Slovenian family in Austrian Carinthia, is fascinated by the zeal and fighting spirit of the Slovenians living in the area and the degree of their minority’s integration in the social, cultural, and political spheres of life. Katarina,...Preberi članek v celoti

Knjižnična mreža

Od talenta do uspeha
From Talent to Success

Objavljeno dne/Published on: 15.03.2018

Nenad Vladić je oseba, ki ljudem pomaga odkriti talente in jih popeljati na novo, lepšo življenjsko pot, polno priložnosti in pristne ljubezni. Človek na misiji, ki je svoje hipoteze o pomembnosti odkritja in udejanjanja talentov za vsakega posameznika potrdil v druženju in pogovoru z izjemno uspešnimi Slovenci, ki uživajo svetovni sloves. Prepričan je, da ima vsakdo izmed nas talent in naša dolžnost do nas samih in naših prednikov je, da jih uresničimo. Da ne bi njegova dognanja ostala samo del osebne izkušnje, je napisal knjigo "Od talenta do uspeha".
Vabljeni k branju!


Nenad Vladić is a man who helps discover people's talents and aids people in finding a new, better life path, full of opportunities and genuine love. He is a man with a mission who has – by spending time and conversing with exceptionally successful and world-famous Slovenians – supported his...Preberi članek v celoti

Zgodilo se je

Razstava o Louisu Adamiču zaznamovala leto 2018, v 2019 z organizacijo srečanja Dobrodošli doma
The Louis Adamič exhibition marks 2018 and a "Welcome Home" event to be held in 2019

Objavljeno dne/Published on: 30.11.2018

V prostorih Združenja Slovenska izseljenska matica je četrti novembrski četrtek potekal 45. občni zbor združenja, na katerem so člani med drugim sprejeli poslovno poročilo in poročilo o delu za leto 2017 ter program dela v prihodnjem letu. V delovno predsedstvo so bili izvoljeni Jože Osterman kot predsednik in Mihael Glavan ter Rozina Švent kot člana.

On 22 November 2018, the 45th annual general meeting of the Slovenian Emigrant Associaton took place in the premises of the association, where the members approved the management and work reports for 2017 and adopted the work plan for the upcoming year. The executive committee was elected, comprising...Preberi članek v celoti

Slovenska društva

Slovensko kulturno društvo Cankar Sarajevo
Slovenian Cultural Society Cankar in Sarajevo

Objavljeno dne/Published on: 09.11.2018

Slovensko kulturno društvo Cankar Sarajevo obstaja od leta 1934 in je s prekinitvami delovalo od leta 1934 do 1941 ter od leta 1945 do 1951. Tretjič je bilo obnovljeno v vojnem času, leta 1993. Spomin na duh ''Cankarja'' je vzpodbudil nekdanje člane in njihove otroke, da so v najtežjih vojnih dnevih obnovili SKD Cankar Sarajevo. Iniciativni odbor v sestavi Stanko Koblar, Aleksandar Hanak, Bruno Sagagin, Dragoljub Milatović, Dževad Hozo, Šemsudin Nožić, Drago Kobal, Dragutin Murko, Metka Krajger, Drago Bozja, Javorka Jergović (Rejc), Milica Koželj – Hadžimešić, Peta Valdek, Davor Rehar in Marina Jovanović je pripravil in realiziral Obnoviteljsko skupščino SKD Cankar, 13. marca 1993. In kot je na skupščini dejal prvi predsednik obnovljenega „Cankarja“ Stanko Koblar: „Obnova dela SKD Cankar je rezultat notranje duhovne identifikacije, potreba naše sedanjosti in prihodnosti za dediščino večkulturne zakladnice. Obnova SKD Cankar je tudi manifestacija vztrajnosti obstoja Slovencev v BiH in pripadnosti državi, ki je nismo občutili drugače kot svojo domovino ... Zato kot antitezo vsemu, kar nas je doletelo, ponujamo akcijo, vsem ljudem dobre volje na široko odpiramo vrata ''Cankarja'' z željo, da bo svetišče vsega dobrega, prostor, kjer bomo spoznavali sebe in druge.“ S temi besedami se je začelo delovanje obnovljenega ''Cankarja'', v katerem so se vnovič začeli negovati jezik, kultura in tradicija Slovncev. V okviru tega so se v preteklih petindvajsetih letih (od 1993 do 2018) v SKD Cankar odvijale številne in raznovrstne aktivnosti.

The Slovenian Cultural Society Cankar in Sarajevo was first established in 1934. It was operational from 1934 to 1941, and then again from 1945 to 1951. It was re-established once more during the war in 1993. The memory of the Society's spirit incentivized the former members and their children to...Preberi članek v celoti

Predstavljamo Vam

IZJEMNO BOGASTVO SLOVENSKE LJUBITELJSKE KULTURE
OUTSTANDING ABUNDANCE OF THE SLOVENIAN AMATEUR CULTURE

Objavljeno dne/Published on: 06.09.2018

V pet tisoč slovenskih kulturnih društvih deluje več kot 107 tisoč odraslih Slovencev, z otroki in mladino do 18. leta je število še bistveno višje in na to smo lahko izjemno ponosni. Vsi ti ljudje so namreč dejavni ne samo v kulturnih društvih, ampak tudi v svojih okoljih, kar pomeni višjo kakovost življenja za večino prebivalstva, pravi Urška Bittner Pipan, pomočnica direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Po besedah sogovornice slovenska ljubiteljska kultura vsako leto ustvari skoraj 25 tisoč različnih prireditev, ki si jih ogleda štiri milijone obiskovalcev.

The five thousand Slovenian cultural societies are run by more than 107,000 adult Slovenians. Together with children and young adults up to the age of 18, this number becomes significantly higher. This is something we can be exceptionally proud of, for these individuals aren’t actively involved in...Preberi članek v celoti

Tradicija in obrt

70 LET LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA LJUBLJANA: OHRANJANJE TRADICIJE IN RAZISKOVANJE NOVIH OBLIK
70 YEARS OF THE LJUBLJANA PUPPET THEATRE: PRESERVING THE TRADITION AND STUDYING NEW FORMS

Objavljeno dne/Published on: 16.05.2018

Lutkarstvo je pomemben del naše kulturne dediščine pa tudi sodobne slovenske kulture. 70 let institucionalnega lutkarstva in s tem Lutkovnega gledališča Ljubljana ter njegovih predhodnikov temelji na več kot stoletni slovenski lutkarski tradiciji. O njej ter pomenu in ugledu LGL danes, tako doma kot po svetu, sem se pogovarjala z direktorjem gledališča Urošem Korenčanom.

Puppetry is an important part of both the Slovenian cultural heritage and the contemporary Slovenian culture. The 70-year history of institutional puppetry, the Ljubljana Puppet Theatre, and its predecessors are based on the Slovenian puppetry tradition which spans over more than a century. With Uroš...Preberi članek v celoti

Slovenska kuhinja

Kostanj, jesenska dobrota
Chestnuts – An Autumn Delicacy

Objavljeno dne/Published on: 02.11.2017

Kar prehitro smo iz letos zelo vročega poletja skočili najprej v deževno jesen, ki se je počasi pokazala v vsej svoji lepoti barv in vonjav. Ravno zaradi tega pogosto pravimo, da je jesen najlepši letni čas, predvsem ko govorimo o barvah, ki prekrijejo naravo. Jesen je tudi letni čas, ko tisti, ki obdelujejo zemljo, pobirajo plodove svojega dela. Narava pa pogosto, za obdarovanje poskrbi tudi sama. Tu mislim predvsem na gobe in kostanj. In ko po ulicah zadiši po pečenem kostanju, smo že globoko v zlati jeseni.
Kostanj raste skoraj po vsej Sloveniji, vse do 800 m visoko, pogosteje na kislih tleh, na apnenčastih pa ga najdemo tam, kjer so tla zakisana in so običajno v bližini iglavci. Rad ima topla pobočja. Kostanjeva drevesa bomo našli tako v gozdu kot tudi na gozdnem robu, lahko pa tudi na travniku na prostem.


This year, the shift from a hot summer to a rainy autumn happened all too fast, with the colors and scents exploding in full glory. It is precisely due to the colors enveloping the nature that we often refer to autumn as the most beautiful of the four seasons. Autumn also happens to be the time when...Preberi članek v celoti