Aktualne objave

Preberi več aktualnih novic

Znani Slovenci

Če nič ne storimo, naredimo največ slabega
By Doing Nothing We Do the Most Harm

Objavljeno dne/Published on: 02.10.2014

Mira Delavec Touhami, učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v Mannheimu, na človeka naredi močan vtis. Dvojna doktorica znanosti je predana humanitarnemu delu, ljubezni do narave, človeka, zlasti do otrok, in kulture. »Če rečemo, da ne moremo nič storiti na tem svetu, smo storili največ slabega!« pravi avtorica knjige Hči puščave, ki je leta 2005 začela potovati po Severni Afriki in je na lastne oči videla in občutila stisko nomadskih otrok. »Za humanitarno dejavnost se nisem odločila, temveč sem sledila samo svojemu srcu, saj kot učiteljica ne morem dopustiti, da otroci na tem svetu trpijo,« pojasnjuje svojo odločitev.


Mira DelavecTouhami PhD is a teacher of supplementary Slovenian language classes in Mannheim and never fails to leave a strong impression on people. She has two PhD degrees in science and is dedicated to humanitarian work, love for nature, people – especially children – and culture. The author of...Preberi članek v celoti

Mladi

Jan Slak: Zjutraj šola, popoldne vaje, zvečer koncerti
Jan Slak: School in the Morning, Practice in the Afternoon and Concerts in the Evening

Objavljeno dne/Published on: 31.07.2014

Med 21. In 28. avgustom bo v CSU Vodnikova domačija potekala bobnarska delavnica Jana Slaka, študenta tolkal na Drumtrainer Academy Berlin, s katero želi mladi slovenski avtor predstaviti svež in ustvarjalen pristop k učenju ritma in uporabe tolkal. Kot nam je povedal v intervjuju, ki smo ga pripravili že pred njegovim prihodom v Ljubljano, s pomočjo elektronske pošte, seveda, se je v Berlin preselil predvsem zaradi zanimanja za tamkajšnjo glasbeno in umetniško dogajanje.

From 21 through 28 August, the Vodnik Center for Sonorous Art is hosting a drumming workshop by Jan Slak, a percussion student at the Drumtrainer Academy Berlin. The young Slovenian author wishes to present his fresh and creative approach to teaching rhythm and percussion use. In the interview which...Preberi članek v celoti

Odkrivajmo Slovenijo

Olimje: med zelišči, čokolado in termalno vodo
Olimje: Herbs, Chocolate and Thermal Water

Objavljeno dne/Published on: 02.10.2014

Pod hribom Rudnica in v bližini reke Sotle, ki razmejuje Slovenijo in Hrvaško, kraljuje zaselek Olimje, ki kljub svoji majhnosti buri raziskovalnega duha in ponuja številne znamenitosti, vredne ogleda. Naselje je leta 2009 dobilo zlato medaljo za najbolj urejeno vas v Evropi.

Bellow the Rudnica hill and in the proximity of the Sotlariver, which marks the national border between Slovenia and Croatia, reigns the village of Olimje. Despite its small size, it still intrigues adventurous spirits and offers numerous attractions worthy of seeing. In 2009, the village won a gold...Preberi članek v celoti

Kulturna mreža

Objavljeno dne/Published on: 30.11.1999

Preberi članek v celoti

Knjižnična mreža

Sodobni mediji so knjigi konkurenca in priložnost
Contemporary Media: Competition and Opportunity for Books

Objavljeno dne/Published on: 02.10.2014

Območje treh notranjskih občin – Cerknice, Loške doline in Blok – s knjižničnim gradivom, ki že dolgo ne obsega več zgolj klasičnih knjig, oskrbuje Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica. O pomenu knjižnice kot kulturne in izobraževalne ustanove ter družabnega središča smo se pogovarjali z direktorico Marijo Hribar.

The Jože Udovič Library Cerknica provides library materials for three municipalities in Inner Carniola: Cerknica, Loška dolina and Blok. It has been long since library materials only included books in their classic form. We discussed the importance of libraries as cultural and educational institutions...Preberi članek v celoti

Ali ste vedeli

… da je slovenska Avstralka Sharan West Rivett prva in za zdaj še edina pridelovalka bučnega olja v Avstraliji?
… That the Slovenian-Australian Sharan West Rivett is the first and so far the only producer of pumpkin seed oil in Australia?

Objavljeno dne/Published on: 02.10.2014

Sharan West Rivett je hči slovenskega izseljenca, ki se je v 60-ih letih prejšnjega stoletja preselil v Avstralijo in kasneje ustanovil družinsko podjetje Pupkin Seed Company, ki ga zdaj že nekaj let vodi njegova hčerka Sharan. Njen oče Janez Garbajs se je leta 1959 pri 19 letih z rodne Štajerske, kjer je njegova družina pridelovala buče, preselil v Avstralijo. Avstralci njegovega imena niso znali izreči in so ga klicali kar »gospod Smeti« (ang. Mr. Garbage). Janez Garbajs se je zaradi tega preimenoval v lažje izgovorljiv John West in si kmalu ustvaril družino (z ženo Heleno imata dve hčerki – Sharan in Viki).

Sharan West Rivett is the daughter of a Slovenian emigrant who moved to Australia in the 1960’s to start a family business called the Pumpkin Seed Company, today run by his daughter Sharan. In 1959 when he was 19 years old, he moved to Australia from Styria, where his family grew pumpkins. Since...Preberi članek v celoti

Novice Urada

Preberi več novic Urada

Zgodilo se je

Ko se družba stara …
As the Society Ages…

Objavljeno dne/Published on: 02.10.2014

Po uradnih podatkih iz leta 2013 naj bi bilo v Sloveniji kar 17 odstotkov prebivalcev starih več kot 64 let. Po ugotovitvah raziskav, ki preučujejo demografsko sestavo držav, se prebivalstvo stara tako v Sloveniji kot v drugih državah. Dolgoročne projekcije celo napovedujejo, da naj bi bila leta 2060 na svetu kar tretjina prebivalstva stara več kot 65 let. Spremenjena razmerja v starostni strukturi družbe vsekakor kličejo po spremenjenem odnosu do starejših in javnem mnenju o teh. Starostniki so namreč večkrat tarča stereotipnih oznak, stigmatizacije in diskriminacije. Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov je zato leta 1990 določila 1. oktober za svetovni dan starostnikov.

According to official data from 2013, more than 17 % of the Slovenian population is more than 64 years old. Researches that study the demographic structure of countries suggest that the population is growing older in Slovenia and other countries as well. Long-term projections even foretell that by...Preberi članek v celoti

Slovenska društva

Društvo Slovencev Kredarica postaja Slovenski kulturni center
Slovenian Association Kredarica Becoming a Slovenian Cultural Center

Objavljeno dne/Published on: 02.10.2014

Družina Dermanov je ena izmed tistih narodnostno mešanih družin, ki globoko spoštuje korenine obeh zakoncev – Sanja je po rodu Slovenka, Ivan Srb, devetletna Lana tekoče govori oba jezika, živijo v Novem Sadu, povezuje pa jih tudi Društvo Slovencev Kredarica. Ivana in Lano sem srečala v Ljubljani, ko se je deklica odpravljala na počitnice v Zambratijo v organizaciji Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in ob pomoči Slovenske izseljenske matice. Kljub dolgi poti, ki je bila za njima, smo se zapletli v zanimiv in izčrpen pogovor, v katerem sem skušala izvedeti več o delovanju društva in življenju Slovencev v Novem Sadu nasploh.

The Dermanov family is one of those nationally mixed families. They deeply respect the roots of both the spouses: Sanja is a native Slovenian and Ivan a Serbian. They have a nine-year old daughter Lana who speaks both their languages fluently. They live in Novi Sad and are connected to the Slovenian...Preberi članek v celoti

Tradicija in obrt

Brati, slišati in videti slovensko glasbo
Reading, Hearing and Seeing Slovenian Music

Objavljeno dne/Published on: 02.10.2014

»V nepopolnosti je užitek, v iskanju je slast, v igri je umetnost, v glasbi pa iluzija.«

Začetki slovenske glasbe slonijo na ohranjanju poganskih ostalin in uveljavljanju kirielejsonov, prvih ljudskih posvetnih in cerkvenih pesmi. O glasbi v samostanih in cerkvah proti koncu 15. stol. piše dnevnik P. Santonina, tajnika kardinala in oglejskega patriarha M. Barba. Glasbena prizadevanja cerkvenih ustanov so porodila večglasje.


“There is pleasure in imperfection, delight in searching, art in game and illusion in music.”

The beginnings of Slovenian music originate in the preservation of pagan remnants and the enforcement of the so-called Kyrie eleisons, the first secular and ecclesiastical folk songs. We...
Preberi članek v celoti

Muzejska mreža

IIzjemne zbirke Loškega muzeja
Outstanding Loka Museum Collections

Objavljeno dne/Published on: 02.10.2014

V Škofji Loki, kjer je bilo v začetku julija srečanje rojakov iz zamejstva, sveta in domovine Dobrodošli doma, domuje tudi Loški muzej. Svoje prostore, v katerih skriva številne dragocene in zanimive zbirke, ima na Loškem gradu, upravlja pa tudi z dvema galerijama v starem mestnem jedru – Groharjevo in Miheličevo – ter Domom Cankarjevega bataljona v Dražgošah.

In the beginning of July, Škofja Loka hosted a welcome-home gathering of compatriots from Slovenia, the neighboring countries and from across the globe in the local Loka Museum. The museum is located in the premises of the Loka castle and displays many valuable and interesting collections. The museum...Preberi članek v celoti

Slovenska kuhinja

Pražen krompir: najboljši je s ščepcem dobre volje
Roast Potatoes: Best Served with a Pinch of Good Will

Objavljeno dne/Published on: 02.10.2014

»Krompir je primerljiv z kruhom, torej brez njega skoraj ni dneva, če je pražen, pa še dodatek ni potreben,« pravi Zvone Bašelj iz Turističnega društva Gorenja vas, kjer med drugim skrbijo za ohranjanje slovenske tradicije praženega krompirja.

“Potatoes can be compared to bread – there is hardly a day we go without it. If roasted, it can even be served alone,” says ZvoneBašelj from the Tourist Association Gorenja vas, where they also safeguard the Slovenian tradition of roast potatoes.
Preberi članek v celoti