Aktualne objave

Preberi več aktualnih novic

Znani Slovenci

Damjan Ahlin: V Sloveniji se zavem, kaj so korenine
Damjan Ahlin: Slovenia Brings Me Closer to my Roots

Objavljeno dne/Published on: 02.04.2015

Kot otrok slovenskih staršev je bil pesnik Damjan Ahlin leta 1973 rojen v argentinski prestolnici Buenos Aires, kjer živi še danes. Lani sta izšli kar dve njegovi pesniški zbirki, obe dvojezični, v slovenskem in španskem jeziku. Prvo, z naslovom Literarna kava, je izdal skupaj z Agostinom Mojico in Gregorjem Papežem, drugo, Besede dveh celin, pa samostojno. Damjan je zelo dejaven tudi v društvu Slovenski dom v Carapachayju, enem od številnih okrajev v Buenos Airesu.

Damjan Ahlin is a poet of Slovenian descent who lives in Buenos Aires, which is where he was born in 1973. Last year marked the publishing of two of his poem collections. Both of them are bilingual, written in the Slovenian and Spanish languages. Ahlin published the first collection entitled Literarna...Preberi članek v celoti

Odkrivajmo Slovenijo

Škocjanske jame – eden od biserov na planetu Zemlja
Škocjan Caves – One of Our World's Jewels

Objavljeno dne/Published on: 02.04.2015

Park Škocjanske jame leži na območju klasičnega krasa, kjer je reka Reka na stiku fliša z apnencem izoblikovala izjemen splet jam, udornic, ponorov in enega največjih podzemnih kanjonov v Evropi. Vabimo vas na sprehod skozi zgodovino v sedanjost tega edinstvenega parka – nad in pod zemljo.

The Škocjan Caves Park lies atop a typical karst region. There the Reka River carved into the ground consisting of lime and flysch, forming a remarkable mix of caves, sinkholes, sinks and one of the largest underground canyons in Europe. You are welcome to take a walk through this extraordinary park...Preberi članek v celoti

Zgodilo se je

Človekove pravice so pravice vseh – a žal ne povsod
Human Rights Are Everyone’s Rights – Sadly Not Everywhere

Objavljeno dne/Published on: 04.12.2014

Mednarodni dan človekovih pravic obeležujemo 10. decembra.

Prvi odstavek prvega člena Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki je bila sprejeta in razglašena 10. decembra 1948 v Parizu, pravi: »Vsi se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice.« Sprejetje Deklaracije o človekovih pravicah je neposredno povezano z mednarodnim dnem človekovih pravic, ki se obeležuje vsako leto 10. decembra.


The international human rights day is celebrated on the December 10. The first paragraph of the first article of the Universal Declaration of Human Rights, which was adopted and proclaimed on 10 December 1948 in Paris, states: “All human beings are born free and equal in dignity and rights.” The...Preberi članek v celoti

Knjižnična mreža

Koprska knjižnica skrbi tudi za italijansko manjšino
The Koper Library Taking Care of the Italian Minority

Objavljeno dne/Published on: 02.04.2015

Koprska knjižnica ima vse, kar imajo druge knjižnice v večjih slovenskih krajih, pa še nekaj več. Je ena od petih knjižnic v Sloveniji, ki na narodno mešanem območju skrbi za knjižnično dejavnost za pripadnike manjšin in jim zagotavlja komuniciranje v njihovem jeziku. V Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper imajo tako oddelek za italijaniko, ki hrani okoli 30 tisoč knjig v italijanskem jeziku. Knjižnica je tudi osrednja območna knjižnica za obalnokraško knjižnično regijo.


The Koper library has everything that other libraries in big Slovenian cities have, but it also has something more. It is one of the five libraries in Slovenia that operate in a nationally mixed environment and organize library activities for the members of minorities, ensuring that they are enabled...Preberi članek v celoti

Slovenska društva

Društvo VTIS – globalna skupnost izobraženih migrantov
Društvo VTIS – Association of Slovenians Educated Abroad

Objavljeno dne/Published on: 02.04.2015

Društvo v tujini izobraženih Slovencev, skrajšano Društvo VTIS, je bilo ustanovljeno decembra 2013 v prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije. Društvo povezuje in zastopa interese slovenskih državljank in državljanov, ki so se v okviru visokošolskega študija izobraževali oziroma opravljali raziskovalno dejavnost na univerzah in drugih ustanovah v tujini. Prizadeva si spodbujati medsebojno sodelovanje slovenskih strokovnjakov, ki delujejo v tujini, in njihovo sodelovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami ter gospodarstvom v Sloveniji. Vodi ga Igor Cesarec, ki je o društvu in tudi o svoji izkušnji v tujini spregovoril tudi za bralce eRodne grude in med drugim poudaril, da njihovi člani v tujino niso odšli zaradi gospodarske krize, temveč zaradi želje po znanju in novih izkušnjah.

The Association of Slovenians educated abroad, also known as Društvo VTIS, was founded in December 2013 in the premises of SASA (the Slovenian Academy of Sciences and Arts under the Honorary Patronage of the President of the Republic of Slovenia. The association connects and represents the best...Preberi članek v celoti

Mladi

Eva Sever Rus: Po prvi, sanjski sezoni v ZDA z velikimi tekmovalnimi cilji naprej
Eva Sever Rus: Ready for New Challenges after Her First and Dreamlike Season in USA

Objavljeno dne/Published on: 02.04.2015

Zaradi odličnih pogojev študija in treningov mlada slovenska vrhunska športnica ne obžaluje, da se je odločila pot nadaljevati v ZDA.
Eva Sever Rus, članica Tekaškega smučarskega kluba Logatec, od začetka lanskega leta študira in trenira v ZDA, kjer je, tudi na račun lažjega usklajevanja študija in športa, dosegla že vrsto zavidljivih uspehov. Trenutno je celo najuspešnejša tekmovalka svoje ekipe, ki jo, kot pravi, odlikuje izjemna klima, na pomoč vseh pa lahko računa tudi pri študiju.


Due to excellent conditions for studying, Eva Sever Rus does not regret her decision to remain in the USA.
The top Slovenian athlete is a member of the Logatec ski club who has been studying and training in the USA since the beginning of last year. On account of finding it easier to coordinate...
Preberi članek v celoti

Ali ste vedeli

… da je bil 11. avgusta 1979 v Clevelandu prvič v javnem kinematografu predvajan slovenski celovečerni film Dolina miru?
… that on the Slovenian feature film Dolina miru was first publicly screened on 11 August 1979 in Cleveland?

Objavljeno dne/Published on: 06.02.2015

Film Dolina miru je slovenski oziroma jugoslovanski film, ki ga je leta 1956 zrežiral France Štiglic, scenarij pa napisal Ivan Ribič. Film je v Sloveniji požel velik uspeh in bil zelo hitro po premiernem predvajanju leta 1956 predstavljen tudi na filmskem festivalu v Cannesu, kjer je ameriški igralec John Kitzmiller prejel nagrado za najboljšega igralca. Vloga afro-ameriškega narednika, ki se bori na strani narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji, je Kitzmillerju v Cannesu kot prvemu črncu prinesla nagrado za najboljšega igralca.

Dolina miru (The Valley of Peace) is a Slovenian-Yugoslavian film directed by France Štiglic in 1956. The script for the film was written by Ivan Ribič. After its premiere in 1956 the film gained a great deal of popularity in Slovenia and was soon screened at the Cannes Film Festival, where the...Preberi članek v celoti

Tradicija in obrt

Včasih so glino oblikovali na lončarskem vretenu in žgali v peči
Sometimes Clay was Molded on Potter's Wheels and Roasted in a Furnace

Objavljeno dne/Published on: 02.04.2015

V Sloveniji skoraj ni sejma, velikega ali majhnega, da ne bi vsaj na eni stojnici ponujali lično izdelanih lončenih skled, posod, pekačev in skodel. Lončarstvo ima tradicijo na več koncih Slovenije, po njem pa je mogoče še najbolj prepoznavno Prekmurje. V vasi Filovci, kjer je bilo še pred okoli sto leti 90 lončarskih mojstrov, tradicijo svojega očeta nadaljuje Alojz Bojnec mlajši. V Lončarstvu Bojnec so posodobili tehnologijo in nekdaj tradicionalno črno lončevino izdelujejo le ob posebnih priložnostih. A dediščine ne ohranjajo le z lončarjenjem, pač pa so uredili tudi muzej na prostem Lončarska vas.

In Slovenia, it is fairly hard to find a fair – big or small – where not a single stand would sell neatly made pottery. The tradition of pottery can be tracked to many parts of Slovenia, but it is probably the most present in the Prekmurje region. About a hundred years ago, there were around 90...Preberi članek v celoti

Muzejska mreža

Muzej krasa – svetovni fenomen je končno dobil tudi stalni naslov
Museum of Karst – The World Phenomenon Finally Gets a Permanent Address

Objavljeno dne/Published on: 02.04.2015

Notranjski muzej Postojna je v zadnjem februarskem tednu odprl vrata edinstvene stalne razstave Muzej krasa. Gre je osrednjo slovensko razstavo, ki je popolnoma posvečena predstavitvi zgodovine in sedanjosti tega svetovnega fenomena. Sodobno organizirana zbirka informacij, podob, predmetov in neposrednih izkustev je prava poslastica za obiskovalce vseh starosti.

At the end of February, the Inner Carniola Museum Postojna opened a one-of-a-kind exhibition called Muzej krasa (the Museum of karst). It is a central Slovenian exhibition entirely dedicated to the presentation of the history and present of this world phenomenon. The contemporarily organized collection...Preberi članek v celoti

Slovenska kuhinja

Ajdov krapec – sladek ali slan, vselej slasten
Ajdov krapec

Objavljeno dne/Published on: 02.04.2015

Ajdov krapec, narečno tudi krópec, je tradicionalna slovenska slana ali sladka pogača, ki sodi med posebnosti Prlekije. Ta okusna pogača je izdelana iz tankega sloja ajdovega testa, razvaljanega v krogu ter obloženega s skuto in kislo smetano. A to je le ena iz velike skupine sladkih in slanih pogač, ki so jih poznale in pripravljale naše babice po vsej deželi.

Ajdov krapec, in dialect also called krópec, is a traditional Slovenian sweet or salty cake and is one of the specificities of the Prlekija region. This delicious cake is made of a thin layer of buckwheat dough rolled in a circle, which is then coated with cottage cheese and sour cream. This is,...Preberi članek v celoti