Aktualne objave

Preberi več aktualnih novic

Znani Slovenci

Izidor Pečovnik – Dori: Berlin mu je prinesel svobodo
Izidor Pečovnik – Dori: Freedom in Berlin

Objavljeno dne/Published on: 06.10.2016

Izidor Pečovnik – Dori je slovenski duhovnik v Berlinu že dobri dve desetletji. Zagotovo je eden najbolj priljubljenih župnikov ne samo med tamkajšnjimi Slovenci, ampak tudi pri drugih narodih v tem pisanem, multikulturnem okolju. Službuje v štirih nemških župnijah in je član duhovniškega sveta v berlinski nadškofiji. Njegovega prihoda se vsako leto veselijo tudi mnogi v domovini, vse dopuste preživi delovno, na krstih in porokah. Po Doriju se je poimenoval celo narodno zabavni ansambel.

Izidor Pečovnik – Dori is a Slovenian priest who has been living in Berlin for some two decades. He is certainly one of the most popular priests not just among Slovenians but also among other nations living in the diverse, multicultural environment. Serving in four German parishes, he is also a...Preberi članek v celoti

Odkrivajmo Slovenijo

Prekmurje, grički in ravnica
Prekmurje, Hills and Plains

Objavljeno dne/Published on: 06.10.2016

Prekmurska ravnica je za večino Slovencev pokrajina, ki je »daleč« in jo redko obiščemo, če že nimamo tam sorodnikov ali prijateljev. Ko pa se odločimo za potep po tem delu Slovenije, ugotovimo, kakšne lepote skriva. Pokrajina ob Muri je del Panonske nižine. Predel, ki leži preko Mure, imenujemo Prekmurje in se deli na gričevnati in ravninski del. Krajinski park Goričko je najseverneje ležeča slovenska pokrajina, ki se od državne tromeje med Slovenijo, Madžarsko in Avstrijo spušča v ravninski svet (Ravensko, Dolinsko) južnega Prekmurja, preko Mure pa prehaja v gričevnat svet Slovenskih goric.

To many Slovenians, the Prekmurje Plain is “distant” they rarely visit it unless they have friends or family there. However, the beauty it hides makes up for an almost mandatory trip to the North-Eastern part of Slovenia. The landscape alongside the Mura river is a part of the Pannonian Plain and...Preberi članek v celoti

Zgodilo se je

Vokalna skupina PLAMEN – KANADSKE PEVKE S SLOVENSKO DUŠO
Vocal Group Plamen – Canadian Slovenian Singers

Objavljeno dne/Published on: 06.10.2016

Vokalna skupina Plamen iz Toronta, ki jo sestavljajo dekleta in žene slovenskega rodu, vodi pa jih Marija Ahačič Pollak, je ob svoji 25-letnici navdušila tudi s tremi slavnostnimi koncerti v Sloveniji. Pevke so bile v Sloveniji že šestič, prvič pa so se predstavile v Torontu, ko je Kanada priznala samostojno Slovenijo. Po besedah umetniške vodje ta nastop še danes predstavlja vrhunec njihove koncertne kariere.

The vocal group Plamen from Toronto brings together girls and women of Slovenian descent, directed by Marija Ahačič Pollak. Commemorating their 25th anniversary, the vocal group gave three outstanding ceremonial performances in Slovenia. This was the sixth time the singers came to Slovenia. Their...Preberi članek v celoti

Knjižnična mreža

MOSTOVI ANE PRAČEK KRASNA, Ob izidu zbornika Ameriška Slovenka iz Vipavske doline
The Bridges of Ana Praček Krasna, Publication of American Slovenian from Vipava Valley

Objavljeno dne/Published on: 06.10.2016

In si mi izzvala uporne misli,
sprevrgla mojo misel v upor,
ki je udarjal ob tvoja
»Zlata vrata svobode«. ( Iz pesmi Tujina)

Junija 2016 je v Ajdovščini izšel zbornik, posvečen Ani Praček Krasni. Pesnica, pisateljica, časnikarka in bojevnica za delavske in ženske pravice je s svojim pesniškim, pisateljskim in časnikarskim delom izpisala svojo življenjsko zgodbo, ki je sočasno pripoved o usodi slovenskega naroda v globalnem svetu dramatičnega 20. stoletja.
Z zbornikom smo želeli oživiti spomin na osebnost in delo te znamenite Slovenke z namenom, da ostane oz. postane del sodobne slovenske zavesti. Zadnja knjiga z njenimi deli je izšla posthumno leta 1991 in je že dolgo razprodana. V naslednjih letih so se z osamosvojitvijo in novim družbenim redom, demokracijo in tržnim gospodarstvom v Sloveniji uveljavile družbene spremembe, ki bralcu na nov način osmislijo njeno delo. V svetu, ki ga je Kosovel označil z besedami »ta ocean, strašno odprt«, se spreminja tudi doživljanje slovenstva. Po eni strani je zanj značilen občutek večje narodne ogroženosti, po drugi pa jasnejša zavest, da smo Slovenci Eno, ne glede na to, kje živimo, zato moramo ohranjati spomin na vse rojake, ki so pomembno prispevali k temu zavedanju.


In June 2016, Ajdovščina witnessed the publishing of a literary tribute to Ana Praček Krasna. The poet, writer, journalist, and fighter for workers' and women's rights build her life around writing poetry, fiction and journalistic texts which bear testimony to the fate of the Slovenian nation on...Preberi članek v celoti

Slovenska društva

SLOVENCI V BERLINU
Among Slovenians in Berlin

Objavljeno dne/Published on: 06.10.2016

Na povabilo naše rojakinje Alojzije Barovič, ki več kot štiri desetletja živi v Berlinu, sem konec maja deset dni preživela v nemški prestolnici, si jo s pomočjo svoje prijazne gostiteljice ogledala in se pogovarjala z nekaterimi tamkaj živečimi Slovenci različnih generacij. Kot so mi povedali, je odprta, živahna, narodnostno pisana in kulturno raznolika nemška prestolnica prijazen kraj za življenje, kljub temu pa se radi vračajo tudi v domovino.

At the invitation of Alojzija Barovič, who has been living in Berlin for more than 40 years, I spent the last ten days of May in the German capitol. Barovič, who is an excellent host, showed me around the town and introduced me to Slovenians of different generations living in Berlin. As I was told,...Preberi članek v celoti

Mladi

Nova Zelandija – nova izkušnja – nova življenjska pustolovščina
New Zealand – New Experience – New Adventure in Life

Objavljeno dne/Published on: 06.10.2016

Mateja Kotnik, specialna pedagoginja, strokovnjakinja za avtizem se je pred dobrim letom dni podala v novo življenjsko pustolovščino. Svojo profesionalno in življenjsko pot nadaljuje na Novi Zelandiji. Iz Ljubljane, ki šteje približno 280.000 prebivalcev, se je skupaj z možem in sinom preselila v skoraj 1,5-milijonsko mesto Auckland, ki je najdražje za življenje, precej kaotično v prometu, pa vendar so se počasi že navadili na novo življenje. V tem novem življenju pa spoznavajo predvsem sami sebe in se učijo sprejemati v življenju vse, kar jim le-to prinese na pot.

Mateja Kotnik, who is a special pedagogue and an expert in autism, has one year ago started a new life adventure – she decided to pursue a career and life in New Zealand. Together with her husband, she moved from Ljubljana with approximately 280,000 inhabitants to Auckland with almost 1.5 million...Preberi članek v celoti

Predstavljamo Vam

Dobri stiki pomenijo bolj kakovostno delo
Good Contact Means Quality Work

Objavljeno dne/Published on: 06.10.2016

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Berlinu je živahno stičišče, v katerem prideta do izraza tako klasična kot t. i. javna diplomacija, ki je, v smislu uporabe socialnih omrežij, postala pri delu zelo pomembna. »Če bi pred desetimi leti kdo dejal, da bodo veleposlaništva o svojih dejavnostih obveščala po spletu in Facebooku, bi najbrž menili, da ni pri pravi,« je med najinim pogovorom v Berlinu z nasmehom dejala veleposlanica v Zvezni republiki Nemčiji, nj. eksc. Marta Kos Marko.

The Embassy of the Republic of Slovenia in Berlin is a lively intersection of classical and public diplomacy. In terms of social network use, the latter has become very important. “If ten years ago, someone told you that in the future Embassies would inform the public about their activities via...Preberi članek v celoti

Ali ste vedeli

Joe Valenčič o Slovenkah, ki so v ZDA pustile vidne sledi
Joe Valenčič: Imprint of Slovenian Women in the USA

Objavljeno dne/Published on: 06.10.2016

Ali ste vedeli, da so mnogi Slovenci, ki so se v različnih obdobjih izselili v ZDA, dosegli velike stvari, pa naj gre za znanost, kulturo, politiko ali kaj drugega?
Precej manj nam je bilo do razstave V obljubljeno deželo: Slovenke v ZDA, ki so jo konec junija letos odprli v NUK v Ljubljani, znanega o dosežkih ameriških Slovenk. Kot pravi zgodovinar in raziskovalec življenja Slovencev na severnoameriški celini Joe Valenčič so tudi Slovenke v Ameriki izkoristile vse, kar jim je nudila: sredstva, tehnologijo, pozitivno energijo, optimizem.

Did you know, that many Slovenians, who have at some point in the history, emigrated from Slovenia to the USA, achieved great things in science, culture, politics, and other fields?
The opening of the exhibition To the Promised Land: Slovenian Women in America held by the National and University...
Preberi članek v celoti

Tradicija in obrt

Škoromati
The Škoromati

Objavljeno dne/Published on: 23.02.2016

Pust ima na Slovenskem bogato zgodovino, saj naj bi ga praznovali že pred prihodom krščanstva. Skozi zgodovino se je oblika praznovanja spremenila, uveljavili pa so se nekateri liki, ki so se obdržali vse do danes in predstavljajo kulturno dediščino našega naroda. To so kurenti, škoromati, drežniški pustovi, cerkniške maškare, laufarji in še bi lahko naštevali. V članku bomo podrobneje predstavili škoromate.

Škoromátija je pustna šega na južnem obrobju Brkinov in Podgrajsko-Matarskem podolju, v vaseh: Gradišče, Ritomeče, Obrov, Javorje, Male Loče, Hrušica, Podgrad, Podbeže in Račice.

The history of Shrovetide in Slovenia is very rich since it was celebrated even before the spread of Christianity in this region. Throughout the history, the celebration changed but some characters have been kept until today. They represent the cultural heritage of our nation. Among them are the...Preberi članek v celoti

Muzejska mreža

NARODNA GALERIJA IN IZPOLNJENE STOLETNE SANJE
NATIONAL GALLERY AND FULFILLMENT OF CENTURY-OLD

Objavljeno dne/Published on: 20.04.2016

Narodna galerija je osrednja nacionalna ustanova za starejšo umetnost v Sloveniji, ki hrani največjo zbirko likovnih del na slovenskem ozemlju od visokega srednjega veka do 20. stoletja ter umetnostni muzej z eno najdaljših tradicij v Sloveniji. Matična palača Narodne galerije, Narodni dom, je objekt posvetne stavbne dediščine, vpisan v državni register nepremične kulturne dediščine.
Slavnostnega odprtja prenovljene Narodne galerije, 27. januarja letos, se je udeležilo kar 2000 obiskovalcev, v naslednjih štirih dneh, ko je bil ogled brezplačen, jo je obiskalo še 25 tisoč ljudi. Kot meni direktorica Narodne galerije Barbara Jaki, je bil glavni razlog za velikanski obisk nova, povečana stalna zbirka, ki še vedno privablja številne obiskovalce.


The National Gallery is the central national institution dedicated to collecting and showcasing classical art in Slovenia. Their collection of fine art from the Middle Ages to 20th century is the biggest collection of the kind and the art museum there has one of the longest running traditions in...Preberi članek v celoti

Slovenska kuhinja

Bučno olje – kulinarična posebnost Slovenije
Pumpkin Oil –Slovenian Cuisine Specialty

Objavljeno dne/Published on: 06.10.2016

Na območju Štajerske in Prekmurja je tradicija pridelave oljnih buč in predelave bučnih semen v bučno olje znana že od 18. stoletja. Danes je bučno olje naših krajev petnajsti slovenski izdelek z zaščitenim geografskim poreklom, ki je registriran pri Evropski komisiji v Bruslju. Sorte bučnih semen za predelavo v štajersko prekmursko bučno olje niso predpisane, morajo pa ustrezati predpisani kakovosti.

In Styria and Prekmurje, the tradition of growing pumpkins and producing pumpkin oil from their seeds has been around ever since the 18th century. Today, pumpkin oil is the 15th product on the list of Slovenian products with a designation of geographic origin, registered at the European Commission in...Preberi članek v celoti