Aktualne objave

Preberi več aktualnih novic

Znani Slovenci

HELENA JANEŽIČ ODKRIVA IN ZBIRA PISNE SLEDI NAŠIH IZSELJENCEV
Edita Žugelj

Objavljeno dne/Published on: 20.04.2016

Helena Janežič je od leta 2009 vodja Zbirke tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, njeno profesionalno delovanje pa je bilo tudi že prej delno povezano z izseljenstvom. Precej njenih sorodnikov namreč živi po svetu, zato ji izseljenska tematika nikoli ni bila tuja.
Kot nam v pogovoru za Rodno grudo pove Helena, je naloga Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) zbiranje gradiva, ki ga ustvarjajo Slovenci, z namenom ohranjanja in dostopnosti pisne nacionalne kulturne dediščine. Tisto, kar je objavljeno, natisnjeno ali kako drugače publicirano na območju Republike Slovenije, je podvrženo Zakonu o obveznem izvodu publikacij. Vsaka pravna ali fizična oseba, ki izdaja publikacije (založnik, izdajatelj, distributer, samozaložnik) je zavezana štiri oziroma 16 izvodov poslati v NUK.


Ever since 2009, Helena Janežič has been the head of the Collection of Publications by Slovenians living outside the Republic of Slovenia at the National and University Library in Ljubljana. Seeing how many of her relatives live abroad, she has always been familiar with the topic of emigration. It...Preberi članek v celoti

Odkrivajmo Slovenijo

Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016
Ljubljana, European Green Capital 2016

Objavljeno dne/Published on: 20.04.2016

Ljubljana je 24. junija 2014 v Kopenhagnu prejela laskavi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Poleg nje so se med finaliste uvrstila še mesta Essen (Nemčija), Nijmengen (Nizozemska), Oslo (Norveška) in Umea (Švedska).
Evropska komisija, ki je tudi pobudnica te akcije, je podelila ta naziv našemu glavnemu mestu, kot piše v svoji obrazložitvi zaradi "dvigovanja okoljske zavesti med meščani, trajnostne strategije "Vizija 2025", implementacije vrste zelenih mestnih ukrepov v zadnjem desetletju ter impresivnega omrežja javnega prometa." Naziv vsako leto prejme mesto z visokimi okoljskimi standardi in z zavezo k ambicioznim ciljem za nadaljnje okoljske izboljšave in trajnostni razvoj. Cilj te pobude je izreči priznanje in nagraditi lokalna prizadevanja za izboljšanje okolja, gospodarstva in kakovosti življenja v mestih. Napredek je bil dosežen na področjih, ki vključujejo lokalni promet in mestno središče, namenjeno pešcem. Iz mesta, v katerem so prevladovali avtomobili, se Ljubljana spreminja v mesto, kjer imajo prednost sredstva javnega prevoza, pešci in kolesarji. Najvidnejši ukrep, ki je bil sprejet, je bila sprememba prometnega režima na glavni prometnici mesta Slovenski cesti.


On 24 June 2015 in Copenhagen, Ljubljana was honored with the title European Green Capital of 2016. The runners up in the final selection were Essen (Germany), Nijmengen (the Netherlands), Oslo (Norway) and Umea (Sweden.

As the European Commission, the initiator of the project, says,...
Preberi članek v celoti

Zgodilo se je

DELO UČITELJEV DOPOLNILNEGA POUKA SLOVENŠČINE V TUJINI JE USTVARJALNO IN POVEZOVALNO
THE WORK OF SUPPLEMENTARY SLOVENIAN LANGUAGE TEACHERS ABROAD INVOLVES A LOT OF CREATIVITY AND INTERACTION

Objavljeno dne/Published on: 20.04.2016

Učitelji dopolnilnega pouka slovenščine v tujini imajo v slovenskih skupnostih po svetu zelo pomembno poslanstvo, saj skrbijo za ohranjanje slovenskega jezika in kulture ter s tem tudi naše istovetnosti. Njihova vloga pa je tudi v povezovanju in združevanju članov skupnosti, saj vse leto pripravljajo različne dogodke in prireditve, na katerih se ti spoznavajo in izmenjujejo izkušnje.
Skrb za Slovence po svetu je ena prednostnih nalog Vlade Republike Slovenije, v okviru katere ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skrbi za ohranjanje slovenščine pri Slovencih in njihovih potomcih v tujini. Dopolnilni pouk slovenščine v evropskih državah poteka že več kot pet desetletij. V šolskem letu 2015/16 se ga udeležujejo otroci in odrasli v Avstriji, Belgiji, Bosni in Hercegovini, Češki republiki, Franciji, na Hrvaškem, v Liechtensteinu, Luksemburgu, Makedoniji, Nemčiji, na Nizozemskem, v Srbiji, Švici ter Veliki Britaniji. Dejavnost je za udeležence prostovoljna in poteka enkrat tedensko v popoldanskem času.


Teachers of supplementary Slovenian classes working abroad have a very important mission in Slovenian communities around the world. They are responsible for the preservation of the Slovenian language and culture and hence our identity. They also play a major role in connecting and uniting the members...Preberi članek v celoti

Knjižnična mreža

MOČ OSEBNEGA SPOMINA IN UNIVERZALNOST KORENIN
THE POWER OR PERSONAL MEMORY AND UNIVERSALITY OF ROOTS

Objavljeno dne/Published on: 20.04.2016

Zapis ob romanu Petunija v čebulni gredi Anne Valenčič Davis


Pri Slovenski izseljenski matici je v letu 2015 izšla proza Anne Valenčič Davis Petunija v čebulni gredi. Ta roman, sicer skromnega obsega, je najprej izšel v španščini (leta 2002), nato v angleščini in zdaj v slovenskem jeziku. Besedilo v treh omenjenih jezikih je delo iste avtorice, kar je gotovo nekaj izjemnega. Na ovitku preberemo, da je bilo »/ …/ delo Petunija en un Cebbolar oktobra 2003 z velikim uspehom predstavljeno na mednarodnem knjižnem sejmu v Santiagu. Na radijskem izboru za najboljši roman je po sodbi bralcev Petunija ves oktober konkurirala najboljšemu delu Isabelle Allende, ki je na obeh ameriških celinah in v Evropi prodala na milijone svojih knjig.«

Naslov je enigmatičen, v njem se povezujeta pojem lepote in v kuhinji uporabne čebule, tj. neprijetno in močno dišeče začimbe, ki nas zlahka pripravi do solz. Bolj zgovorna je fotografija na ovitku knjige: prikupna temnolasa deklica je stopila na pot, ki vodi stran od domače hiše. Govorica njenega telesa pove, da hoče v svet in je ni strah. Nobene prtljage nima, ki bi ji upočasnila korak.


Anne Valenčič Davis on Writing Petunia in an Onion Patch
The Association Slovenska izseljenska matica published Anne Valenčič Davis’s fiction Petunia in an Onion Patch in 2015. The short novel was first published in Spanish (2002), then English and now, finally, also in Slovenian. The...
Preberi članek v celoti

Slovenska društva

Slovensko kulturno društvo Triglav Split
Slovenian Cultural Society “Triglav” from Split

Objavljeno dne/Published on: 20.04.2016

Slovensko kulturno društvo Triglav Split
Društvo je bilo ustanovljeno 9. maja 1992. Ustanovne skupščine se je takrat udeležilo 350 članov v želji, da s skupnimi močmi udejanjanijo svoja stremljenja, zavedajoč se, da sta prav slovenska beseda in kultura skozi stoletja utrjevali samozavest Slovencev in jih vodili do popolne neodvisnosti in suverenosti.
Skozi dve desetletji je članstvo naraščalo, v društvo so se vključevali mnogi, na tem območju živeči Slovenci, pa tudi njihovi prijatelji. Prevladovali so starejši člani, mnogi od njih so nas v preteklem obdobju na žalost za vedno zapustili. Danes v društvu deluje 350 aktivnih članov in mirno lahko trdimo, da številčnost članstva in starostna doba nista edino in najpomembnejše merilo za ocenjevanje uspešnosti dela, ugleda in položaja društva.
Društvo je dolgih 18 let od ustanovitve uspešno vodil pokojni Boštjan Matjaž Kordiš, za njim je leta 2010 predsedniško mesto prevzel mag. Cveto Šušmelj, ki je svoja znanja, veščine in izkušnje s področja prava, financ, računovodstva in upravljanja uporabil v društvu. Po podrobni analizi delovanja je nadaljeval s sprejemljivimi, spremenil in vpeljal pa tudi nekatere nove oblike poslovanja. Precej sprememb je narejenih v razmerju med svetoma in društvom, pa je tako skupno financiranje postalo zelo transparentno.


The Triglav Society was founded on 9 Mary 1992. The founding assembly was attended by 350 members who wished to fulfill their mutual aspirations, knowing that it was the Slovenian language and culture that has, in the last century, increased the confidence of Slovenians and led them to complete...Preberi članek v celoti

Mladi

NADIA MOLEK: SLOVENIJA JE MOJ DRUGI DOM
NADIA MOLEK: SLOVENIA IS MY SECOND HOME

Objavljeno dne/Published on: 21.04.2016

Čeprav je, tako kot njena starša, Nadia Molek De Jager rojena v Argentini, ima Slovenijo za svoj drugi dom. Tu je preživela nekaj let v otroštvu, tudi pisati in brati se je naučila v slovenščini, zadnja leta pa se v domovino babice in dedka po očetovi strani vrača kot antropologinja in raziskuje različne vidike slovenstva med Slovenci v Argentini. Po pred tremi leti nagrajenem diplomskem delu zdaj pripravlja še doktorsko disertacijo.

Even though Nadia Molek De Jager was born in Argentina like her parents, she likes to think of Slovenia as her second home. Spending some of her childhood years in Slovenia, she learned to read and write in the language of her ancestors. For the past few years, she has been returning to her grandparents’...Preberi članek v celoti

Ali ste vedeli

Ali ste vedeli, da je Slovenija tudi dežela gozdov?
Did you know that Slovenia is a land of forests?

Objavljeno dne/Published on: 20.04.2016

Ali ste vedeli,
da je Slovenija tudi dežela gozdov? Več kot 56 odstotkov njene površine pokriva gozd, kar jo uvršča med tri najbolj gozdnate države v Evropi! To pa pomeni, da je skoraj vsak slovenski kraj v bližini gozda. Slovenija je izjemna tudi po tem, da za razliko od večine drugih držav v njej delež gozda v zadnjih desetletjih narašča. Slovenci smo tesno povezani z gozdom in ob lepih dnevih je mogoče v primestnih gozdovih najti številne sprehajalce in rekreativce. V davni preteklosti je gozd poraščal skoraj celotno ozemlje Slovenije do višine okoli 1.800 metrov.


Did you know that Slovenia is a land of forests? More than 56% of Slovenian land is covered in forest, making Slovenia one of the three countries with the highest percentage of forest area in Europe! This means that almost every Slovenian town lies close to a forest. What makes Slovenia stand out from...Preberi članek v celoti

Tradicija in obrt

Škoromati
The Škoromati

Objavljeno dne/Published on: 23.02.2016

Pust ima na Slovenskem bogato zgodovino, saj naj bi ga praznovali že pred prihodom krščanstva. Skozi zgodovino se je oblika praznovanja spremenila, uveljavili pa so se nekateri liki, ki so se obdržali vse do danes in predstavljajo kulturno dediščino našega naroda. To so kurenti, škoromati, drežniški pustovi, cerkniške maškare, laufarji in še bi lahko naštevali. V članku bomo podrobneje predstavili škoromate.

Škoromátija je pustna šega na južnem obrobju Brkinov in Podgrajsko-Matarskem podolju, v vaseh: Gradišče, Ritomeče, Obrov, Javorje, Male Loče, Hrušica, Podgrad, Podbeže in Račice.

The history of Shrovetide in Slovenia is very rich since it was celebrated even before the spread of Christianity in this region. Throughout the history, the celebration changed but some characters have been kept until today. They represent the cultural heritage of our nation. Among them are the...Preberi članek v celoti

Muzejska mreža

NARODNA GALERIJA IN IZPOLNJENE STOLETNE SANJE
NATIONAL GALLERY AND FULFILLMENT OF CENTURY-OLD

Objavljeno dne/Published on: 20.04.2016

Narodna galerija je osrednja nacionalna ustanova za starejšo umetnost v Sloveniji, ki hrani največjo zbirko likovnih del na slovenskem ozemlju od visokega srednjega veka do 20. stoletja ter umetnostni muzej z eno najdaljših tradicij v Sloveniji. Matična palača Narodne galerije, Narodni dom, je objekt posvetne stavbne dediščine, vpisan v državni register nepremične kulturne dediščine.
Slavnostnega odprtja prenovljene Narodne galerije, 27. januarja letos, se je udeležilo kar 2000 obiskovalcev, v naslednjih štirih dneh, ko je bil ogled brezplačen, jo je obiskalo še 25 tisoč ljudi. Kot meni direktorica Narodne galerije Barbara Jaki, je bil glavni razlog za velikanski obisk nova, povečana stalna zbirka, ki še vedno privablja številne obiskovalce.


The National Gallery is the central national institution dedicated to collecting and showcasing classical art in Slovenia. Their collection of fine art from the Middle Ages to 20th century is the biggest collection of the kind and the art museum there has one of the longest running traditions in...Preberi članek v celoti

Slovenska kuhinja

Pomladno razstrupljanje telesa s koprivami
Springtime Body Detoxification with Nettle

Objavljeno dne/Published on: 20.04.2016

V starogermanski mitologiji je bila kopriva simbol boga strele, ki hkrati blagoslavlja in žge. V ljudskem izročilu ima kopriva tudi v današnjih dneh še vedno določen pomen. V mnogih alpskih krajih v kmečkih hišah vržejo v kuhinjsko ognjišče nekaj kopriv, kadar se bliža neurje, »da ne bi treščilo v hišo«.
Najboljši čas za nabiranje in uživanje kopriv je spomladi, ko začnejo po obronkih gozda, ob rekah, na njivah in za hišami, za skoraj vsakim plotom odganjati mlade rastlinice. Mlade koprive so dobre tudi jeseni po dežju, rastejo seveda tudi poleti, a so takrat bolj trde in cvetoče.
V Sloveniji uspevata velika in mala kopriva. Prva je trajna rastlina, zraste do 150 cm in ima bolj podolgovate liste, medtem ko so listi male koprive bolj okrogle oblike. Mrtve koprive z omenjenima vrstama nimajo nič skupnega razen imena, ki temelji na podobnih listih.
Pri nabiranju v večini primerov iščemo veliko koprivo, s prepoznavanjem pa ponavadi ni težav.


In traditional Germanic mythology, the nettle was the symbol of the god of lightning, capable of blessing and burning. In folklore, the nettle still has certain significance. In certain places in the Alps, people still throw some nettles in the farmhouse fireplace whenever a storm is approaching to...Preberi članek v celoti